Nota de premsa de l’Ajuntament de Molins de Rei

6 nous agents cívics, en parelles de dues persones, recorren els carrers de la vila per informar la ciutadania

L’Ajuntament de Molins de Rei ha engegat una campanya de conscienciació i sensibilització de la ciutadania vers el compliment de les mesures principals de prevenció i contenció de la covid-19: ús de mascaretes, distancia social i higiene de mans. La posada amb la posada en marxa de 6 agents cívics, que es dividiran en parelles i ajudaran en la difusió i el repartiment de mascaretes a amplis sectors de la població de Molins de Rei.

Alhora, també  es dedicaran a fer seguiment i control de tota la normativa relacionada amb civisme –regulat a l’Ordenança de Convivència Vilatana–, així com del comportament dels vilatans a la via pública, la tinença d’animals domèstics de companyia, la circulació de vianants i vehicles, la utilització correcta de la via pública, la possible neteja de la via pública, i el control i el compliment de les mesures de seguretat i protocols establerts per la COVID-19 als establiments de concurrència pública, com, per exemple, les terrasses.

Cal mencionar que els agents cívics no tenen potestat per denunciar les deficiències detectades, les quals seran derivades a la Guàrdia Urbana i als diferents departaments responsables. En cas d’infracció greu o reincidència, serà la Guàrdia Urbana qui iniciarà l’obertura de diligències.