Nota de premsa de l’Ajuntament de Molins de Rei 

L’Ajuntament segueix garantint ordinadors i connexió a Internet per als centres educatius de la vila

L’Ajuntament de Molins de Rei preveu que en els pròxims dies s’adquireixin una vintena més d’ordinadors amb connexió a Internet, a banda dels 10 ordinadors proporcionats amb ús de cessió el darrer mes de maig, destinats a aquelles famílies que es troben en una situació de vulnerabilitat econòmica.

La cessió d’aquest material informàtic es fa a través del centre educatiu on l’alumne es troba escolaritzat i, per tant, l’equip informàtic cal que es reculli al centre educatiu pertinent.

L’actual regidora d’Educació, Esther Espinosa, ha explicat que un dels objectius d’aquesta Regidoria i d’aquest Govern és “garantir, en la mesura de les nostres possibilitats, facilitar equipaments informàtics amb connexió a Internet a famílies en situació de vulnerabilitat de la nostra vila i reduir la bretxa digital”. A més a més, la regidora assenyala que “des de l’Ajuntament de Molins de Rei reclamem a la Generalitat que faci ús de les seves competències, que compleixi amb les seves obligacions, i que es faci càrrec que cap alumne quedi enrere dels seus companys a causa del nivell econòmic de la seva família”.