Nota de premsa de l’Ajuntament de Molins de Rei

Les obres tenien com a objectiu garantir l’estanquitat dels diferents grups de les escoles bressol municipals i altres actuacions en els diferents centres escolars de Molins de Rei.

L’Ajuntament de Molins de Rei, a banda de fer diferents tasques de manteniment habituals, ha adequat i arranjat diverses escoles de la vila per tal d’incrementar i adoptar les mesures necessàries per evitar la generació de riscos de propagació de la infecció de la COVID-19 en aquests espais.

L’alcalde, Xavi Paz, ha assenyalat que “als centres escolars municipals, a l’Escola de Música i a les escoles bressol se’ls ha dotat del material EPI necessari, que s’anirà reposant durant tot el curs” i ha afegit que s’ha treballat conjuntament amb les direccions dels centres escolars per tal de garantir un inici de curs amb la màxima seguretat. Aquesta col·laboració es mantindrà durant tot el curs per tal de garantir-la.”

En concret, s’han portat a terme obres de construcció de més lavabos a les diferents llars d’infants municipals del Molí, El Rodó i La Traca per tal de facilitar que cada grup diferenciat d’infants pugui disposar-ne, i s’han instal·lat tanques de separació per dividir els patis amb la mateixa intenció.

La Llar d’Infants la Traca té prevista també la reparació de diferents desperfectes causats per goteres, així com l’arranjament del jardí del Cargol.

Pel que fa a l’Escola Estel, l’Escola Municipal de Música Julià Canals i l’Escola d’Adults i PTT, hi ha previstes tasques de pintura i la instal·lació de dos termòstats.