Nota de premsa de l’Ajuntament de Molins de Rei

Davant la declaració de l’estat d’alarma a causa del coronavirus SARS-CoV2, l’Ajuntament ha establert els serveis essencials necessaris per garantir el seu funcionament. A la vegada es potencia el teletreball dels treballadors públics.

La situació d’excepcionalitat i emergència provocada pel virus esmentat i l’impacte dels seus efectes al municipi de Molins de Rei incideixen directament en la prestació de serveis i l’activitat municipal. L’Ajuntament de Molins de Rei ha pres les mesures preventives, de protecció i organitzatives d’aplicació, al personal, necessàries per protegir la salut i la seguretat de la ciutadania i dels treballadors municipals, les quals, requeriran l’adaptació de la prestació dels serveis municipals i l’activitat pública i administrativa, de conformitat amb el marc legal vigent.

Algunes d’aquestes mesures s’han anat adaptant als canvis que s’han produït i sempre amb la voluntat de protegir a les persones a través de la contenció del risc de contagi i assegurar la prestació dels serveis municipals, en la mesura del possible, amb la lògica priorització dels serveis de caràcter essencial.

Segons el decret dictat avui mateix, 16 de març de 2020, per l’alcalde Xavi Paz, els serveis essencials són els següents:

Alcaldia; Salut Pública; Comunicació; Serveis econòmics i centrals; Intervenció; Tresoreria; Rendes; Informàtica; Serveis Generals (Cementiri i Compres); Serveis Jurídics; OAC; Personal i Organització; Mercat Municipal; Serveis Socials; Llar d’Avis; Secretaria; Planificació Territorial; Espai Públic; Oficines administratives de les Àrees de l’ASP i SIT; Guardia Urbana, tot el personal; CRL; Servei d’atenció a les dones.

La resolució estableix el personal mínim per prestar aquests serveis essencials. I la potenciació i recomanació del teletreball.

Tanmateix, es decideix tancar definitivament tots els punts d’atenció al públic a les dependències municipals. Es reforça l’atenció telefònica a través dels següents telèfons:  

  • Guàrdia Urbana: 93 668 88 66
  • Atenció Ciutadana: 93 680 33 40
  • Serveis Socials: 93 680 37 31
  • Serveis Empreses: 93 680 02 97

Destacar que la declaració d’alarma també determina la suspensió dels terminis dels procediments administratius, i en conseqüència se suspèn temporalment la tramitació administrativa.

Tanmateix, les mesures contemplen la garantia d’atenció a la població vulnerable i les persones grans. S’assegura la cobertura de les necessitats bàsiques i d’alimentació per aquelles persones que ho necessiten.

Es redissenya el Servei d’Atenció a Domicili (SAD), excepte en els casos de risc social, per tal de minimitzar el risc de contagi i, alhora, proporcionar un servei personalitzat d’atenció diària telefònica, i aquelles persones que ho requereixin, comptaran amb suport per a la realització de gestions tal com la compra d’aliments o d’altres gestions imprescindibles.
Els infants que comptaven amb una beca menjador, l’Ajuntament els continuarà garantint l’àpat diari.

Alhora, el Servei d’informació i Atenció a Dones (SIAD) seguirà oferint el servei d’acompanyament psicològic i assessoria jurídica de manera telefònica, trucant al 936803731 o bé mitjançant el correu electrònic  siad.@molinsderei.cat.

Finalment, seguint les mesures de prevenció aplicades davant el Coronavirus SARS-CoV2, us informem que s’anul·la el servei de deixalleria mòbil,  i alhora es tanquen els accessos al Riu Llobregat, el Parc de Collserola, els parcs i zones infantils de la Vila fins a nou avís.

Novament, tornem a insistir a seguir les darreres indicacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya o del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España. Constatar la importància d’informar-se per canals oficials i seguir, sempre, les recomanacions de les autoritats. Un cop més, recomanem que no es difongui informació no contrastada.

Davant aquesta situació, l’Ajuntament fa una crida a la calma, a la consciència col·lectiva, la responsabilitat individual i la solidaritat.

Us demanem que, en cas de presentar símptomes (febre, dificultat per respirar, tos o malestar general), truqueu al 061 per evitar possibles contagis i no saturar els centres sanitaris i seguir els protocols establerts.

També volem recordar que la informació relacionada amb qualsevol pacient és estrictament privada i demanem que no s’especuli amb la salut de cap veí o veïna del municipi.