Nota de premsa de l’Ajuntament de Molins de Rei 

Oberta la convocatòria de les subvencions per a autònoms per a l’aprofitament de les tecnologies 4.0 i per al pagament de les quotes mensuals del règim especial de treballadors autònoms i despeses de local 

L’Ajuntament de Molins de Rei ha dissenyat i creat dues noves línies de subvenció, que ja estan obertes per sol·licitar-les, amb l’objectiu d’ajudar autònoms i empreses a pal·liar els efectes de la crisi econòmica i social derivada de la pandèmia de la COVID-19.

En ambdues convocatòries, el període de presentació de les sol·licituds és fins al 31 de juliol de 2021 o fins que s’exhaureixi el crèdit disponible assignat.

És important assenyalar que el lloc de presentació de les sol·licituds és a l’Oficina d’Atenció a l’Empresa de l’Ajuntament de Molins de Rei, ubicada a la plaça del Mercat, 5-6.

Finalment, volem constatar que la concessió s’efectuarà mitjançant el règim de concurrència competitiva, per ordre de registre d’entrada de les sol·licituds.

Subvenció de les quotes mensuals del règim especial de treballadors autònoms (RETA) i despeses de local, per a la posada en marxa d’una activitat econòmica

L’objectiu de l’equip de govern és incentivar la creació del propi lloc de treball per part de persones de Molins de Rei en situació de desocupació o que ubiquin la seva activitat econòmica a Molins de Rei, per tal que es constitueixin en treballadors autònoms per desenvolupar una activitat empresarial o professional.

Així, les persones beneficiàries seran aquelles persones desocupades que s’incorporen al món laboral com a autònoms individuals o autònoms integrats en una societat civil o mercantil de nova creació, o bé aquelles persones desocupades que s’incorporen a una activitat econòmica existent com a soci d’una societat civil o mercantil.

L’Ajuntament de Molins de Rei subvencionarà amb un import màxim de 2.300€ per persona emprenedora.

Subvenció per a autònoms per a l’aprofitament de les tecnologies 4.0

Per dur a terme accions de foment de l’ocupació i afavorir la reactivació econòmica del teixit empresarial, s’estableix la subvenció per a autònoms per a l’aprofitament de les tecnologies 4.0.

Amb aquesta convocatòria, l’Ajuntament vol incentivar l’aprofitament de les noves oportunitats i reptes de la transformació digital mitjançant subvencions directes –amb un import màxim de 1.500€– a les empreses ubicades a Molins de Rei, i amb un màxim de deu treballadors, que s’adaptin a les tecnologies 4.0 que siguin necessàries per a continuar sent competitives i contribuir així al seu creixement.