S’elaborarà una normativa pròpia d’àmbit local per a regular la instal·lació d’activitats  contaminants

El passat dimarts 8 de novembre va tenir lloc una sessió informativa a la Federació Obrera en la qual els representants del govern municipal, acompanyats dels serveis jurídics, van comunicar als veïns la situació de les gestions que des del consistori s’estan duent a terme per evitar la construcció d’un forn crematori a les dependències del tanatori.

Tenint en compte, que el projecte presentat per l’empresa concessionària del tanatori –Mémora- no complia les condicions que l’Ajuntament va acceptar l’any 2005, el govern municipal s’ha acollit en aquesta eventualitat per denegar la tramitació de la llicència mediambiental per a la instal·lació d’un crematori. Això suposarà l’aturada temporal de la tramitació d’aquesta llicència.

El projecte presentat per Mémora – en el qual es contempla construir dos forns crematoris al soterrani del Tanatori per efectuar 2.800 incineracions a l’any – excedeix àmpliament el volum de cremacions acceptades l’any 2005, quan es va presentar un projecte que preveia unes 150 incineracions anuals en una instal·lació que ocupava una superfície de 50 m2 i no els 143 m2 indicats a la proposta actual.

Mémora ha comunicat que els seus advocats lluitaran fins al final per fer valdre davant del jutge els drets que li reconeix el contracte signat amb l’Ajuntament l’any 2005. Tanmateix, els serveis jurídics municipals asseguren que, si Mémora guanyés als tribunals, com a màxim tan sols podria construir un crematori per acollir el volum d’incineracions acordades en la antiga concessió, encara que preveuen que l’empresa els reclami una indemnització si s’anul·la la clàusula d’acceptació del crematori inclosa en la antiga llicència del tanatori.

Per altra banda, l’Ajuntament s’ha compromès amb els veïns a seguir les seves pròpies directives en matèria de salut mediambiental i a no donar permís per a la construcció de cap activitat susceptible d’emetre partícules contaminats a l’atmosfera situada a menys de 500 metres de zones residencials, per la qual cosa s’ha decidit no concedir la  llicència d’activitats per a cap tipus de crematori que es vulgui construir a les instal·lacions del tanatori. Si l’empresa guanyés el procés judicial i insistís en l’execució del projecte, l’Ajuntament contempla la possibilitat de retirar-li la llicència del tanatori.

Aquest acord municipal comportarà la suspensió temporal de totes les llicències per a activitats generadores d’emissions durant el període de temps en el qual els grups municipals elaboraran un pla urbanístic amb l’objectiu d’establir una nova regulació per a la instal·lació, dins del terme de la vila, d’activitats potencialment contaminants, que seria desitjable que es concretés abans de les següents eleccions municipals, aprofitant el consens que hi ha actualment entre totes les forces polítiques, conscients de la necessitat de dotar el municipi d’una normativa en aquesta matèria.

Es preveu que la resolució judicial sobre la construcció del crematori no es produeixi fins a finals de l’any 2019. Amb la nova regulació es podria limitar i condicionar molt la instal·lació de cap forn crematori o incineradora de residus a Molins de Rei, si es donés el cas que alguna administració supramunicipal volgués imposar una instal·lació d’aquest tipus en el nostre terme.

A la zona on es troba el tanatori  també hi podem trobar la deixalleria, el dipòsit i altres serveis i indústries. És un espai especialment problemàtic urbanísticament, ja que al costat de terrenys qualificats per a usos industrials hi ha  espais qualificats com a residencials. Durant la sessió informativa es va comentar que el consistori podria proposar la construcció de la futura residencia per a gent gran en alguna parcel·la d’aquesta zona.

Romà Català_ el llaç nº 549