Nota de premsa de l’Ajuntament de Molins de Rei

Aprovada la cessió d’ús de les primeres 33 parcel·les municipals destinades a horts urbans

L’Ajuntament de Molins de Rei, al ple ordinari del passat mes de juliol, va aprovar definitivament la cessió d’ús de les 33 parcel·les municipals -de 50m2 cadascuna-  dedicades exclusivament al conreu agrícola i a l’autoconsum.

L’entrega de claus als adjudicataris es preveu cap a finals de setembre, o principis d’octubre, a posteriori de les darreres feines d’arranjament de les parcel·les que es duran a terme entre l’1 i el 10 de setembre.

Durant aquesta mateixa setmana, els adjudicataris de les parcel·les rebran les notificacions oficials d’adjudicació i disposaran d’un  termini de 15 dies hàbils per dipositar una fiança retornable de 100€.

L’alcalde, Xavi Paz, va voler destacar que “els primers horts urbans de Molins de Rei són ja una realitat gràcies als més de 50.000€ d’inversió pública realitzada per part de l’Ajuntament de Molins de Rei” i va voler afegir que “la voluntat d’aquest govern és la de promoure i ampliar aquesta iniciativa com a eina de desenvolupament comunitari, i així, més persones podran sumar-se als enormes beneficis en la qualitat de vida i el desenvolupament personal que hi comporta”.

El total de les 33 parcel·les, s’han distribuït en 5 lots diferents per tal de garantir que tothom pugui tenir accés. D’elles, 2 s’han reservat per entitats i 3, per a persones derivades de serveis socials. Les 28 restants han estat distribuïdes: 10 per menors de 35 anys amb adjudicació paritària, és a dir, 5 per homes i 5 per dones. 8 han estat adjudicades al lot de majors de 35 anys no jubilats, amb la mateixa distribució paritària del 50%  i, les 10 restants, a jubilats seguin el mateix patró d’adjudicació. Tots ells, això sí, majors d’edat i empadronats a Molins de Rei des de fa, com a mínim, 2 anys.

Els beneficiats gaudiran d’aquest espai –de caràcter personalíssim i destinat exclusivament a l’autoconsum– per un període de 2 anys, que es podrà prorrogar fins a un màxim de 2 anys més. Durant aquest temps, els usuaris hauran de pagar 75 euros anuals pel consum de l’aigua.