Imatges de la Riera de Sant Bartomeu en el tram que va de la carretera de Vallvidrera fins a l’entrada de l’antiga discoteca Chic

Fotografies de Rosa Ribas Mangas