La combinació equilibrada del metall, el vidre i la fusta com a materials de construcció, i l’aprofitament de la llum natural convergeixen en la reconstrucció del símbol més important del passat industrial de la vila per  esdevenir un nou espai de trobada i el centre de la vida cultural del municipi. Un nou equipament que caldrà saber aprofitar amb una adequada programació d’activitats per part dels responsables de la direcció del centre i que haurà d’exercir un important paper com a nucli dinamitzador capaç de canalitzar la força cultural que sorgeixi de les propostes de la ciutadania i del teixit associatiu de la vila.

El procés reivindicatiu popular que ha precedit la conservació d’aquest patrimoni industrial i la voluntat dels diferents responsables de la  política municipal han fet possible la reconversió d’aquest edifici –mostra preuada de l’arquitectura industrial de finals del segle xix al nostre país– en un centre cultural al servei de tots els molinencs, en una vila que no va sobrada d’equipaments d’alta qualitat amb rellevància arquitectònica.

Per una vegada, la iniciativa popular ha aconseguit modificar els plans inicials, aparentment inalterables, d’estaments polítics locals i supramunicipals. Les especials característiques arquitectòniques, que queden paleses amb la conservació dels elements estructurals de l’edifici –que li donen personalitat– i els elements patrimonials que s’hi conserven, juntament amb una adequada i didàctica explicació sobre l’edifici, haurien de permetre als ciutadans, especialment als més joves, descobrir els orígens de l’activitat industrial a la nostra vila.

Aquest nou equipament neix amb l’esperit de jugar un paper rellevant en la difusió de la cultura i el coneixement a casa nostra. Més enllà de la seva utilització estricta com a espai per a la lectura, l’estudi i el consum cultural, també haurà de ser un espai de trobada que doni cabuda a esdeveniments al voltant de la ciència, la tecnologia i l’expressió artística.

L’ampliació de l’espai disponible i dels horaris de servei, en comparació amb l’antiga Biblioteca, així com l’existència d’una sala d’actes (apropiada a la instal·lació, lluminosa i ben equipada, tot i que amb una capacitat semblant a la d’altres ja existents a la vila), possibilitaran la programació de noves activitats formatives i de difusió cultural que és d’esperar que siguin les més adequades per omplir els buits que en aquests aspectes pateix el municipi, amb voluntat de dirigir-se a tots els ciutadans, tant als del centre vila com als dels barris perifèrics.

Seria desitjable que la dinamització cultural que es vol esperonar amb l’obertura d’aquest important equipament fos tanta que a mig termini el convertís en insuficient. En aquest sentit, està per veure com es concreta la utilització dels altres espais que encara queden per adequar en el renovat edifici, mentre van avançant les obres que han de completar la remodelació de tot el complex urbanístic de la plaça del Molí i el seu entorn.

El Llaç nº 554_Editorial