Publicació de la Generalitat de Catalunya

Consellera Budó: “Es tracta de prendre les mesures més eficients i de la manera més ràpida per fer front a aquesta pandèmia, i tots els experts coincideixen que la mesura més eficient és ordenar a tothom que es quedi a casa”