Notícia de la Diputació de Barcelona

En el marc de la Caixa de Crèdit que impulsa la Diputació de Barcelona, la corporació ha concedit crèdits per valor total de 817.056,69 euros als ajuntaments de Molins de Rei, Pallejà, Sant Vicenç dels Horts, Torrelles de Llobregat i Sant Andreu de la Barca.

A Molins de Rei ha estat per finançar la inversió al camp de futbol Josep Raich (175.000 €); mentre que a Pallejà s’han demanat per l’adquisició de mobiliari urbà i contenidors (17.478,45 €) i per les obres i instal·lacions diverses en el nucli urbà i Fontpineda (85.432,41 €).

D’altra banda, el crèdit concedit a l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts ha estat per a finançar l’actuació al Centre Cívic la Guàrdia (200.000 €); el de Sant Andreu de la Barca per l’adquisició de l’immoble al carrer Catalunya número 4 (175.000 €); i, els de Torrelles de Llobregat, per a la millora de les instal·lacions esportives Can Coll (25.000 €) i la millora del carrer Montserrat Roig (139.145,83 €).

La Caixa de Crèdit és un instrument de cooperació local que té l’objectiu d’atorgar crèdits als ajuntaments, entitats municipals descentralitzades i mancomunitats de municipis de la demarcació per al finançament de noves inversions, el dèficit de finançament en inversions executades i les operacions incloses en un Pla de Sanejament o Econòmic i Financer.

Cada govern local pot demanar fins a 200.000 € cada any, amb l’excepció dels municipis inferiors a 1.000 habitants, que podran superar aquest límit i sol·licitar l’import necessari per cobrir les seves necessitats de finançament. El tipus d’interès és al 0%, amb una amortització màxima de 10 anys i una carència d’un any des de la data de concessió.