Nota de premsa de la CUP Molins

La CUP Molins votem en contra d’uns pressupostos sense lloc a propostes

Al ple de dijous 25 de febrer es van aprovar els pressupostos 2021, amb els únics vots favorables del govern, l’abstenció d’ERC i Cs, i el vot en contra de la CUP, MC-Podem i Molins en Comú. No compartim ni el fons ni les formes d’aquest pressupost.

El dijous 25 de febrer de 2021 es van aprovar els pressupostos municipals per aquest any. Aquests pressupostos van ser aprovats únicament amb els vots favorables del govern municipal: PSC i Junts per Molins. El govern ens va presentar una proposta que no admetia cap modificació. Tenen majoria absoluta i no necessitàvem els nostres vots. És una estratègia lícita, però gens conciliadora.

La CUP hem estat treballant al llarg d’un mes la proposta inicial que ens va fer arribar el govern. Vam consensuar un document amb 61 propostes concretes i clares que vam fer arribar al regidor de finances, tal com ens havia demanat. El dia de la reunió per debatre com podrien encaixar les nostres propostes, ens vam sorprendre en saber que el pressupost ja estava tancat. I que, com a molt, valorarien incloure algunes propostes amb el romanent (superàvit) del 2020.

Des de la CUP creiem que aquesta estratègia no és acceptable. Se’ns demana donar suport a un pressupost en el qual no se’ns deixa intervenir. A més, qualsevol proposta de millora se’ns emplaça a debatre-la de cara al ple de març o abril amb una ampliació de pressupost amb el romanent. Un romanent que serà d’uns 3,6 milions d’euros i que no se’ns va informar el dia de la reunió. Aquesta manera de funcionar demostra una baixa qualitat democràtica i poca voluntat política de cercar el millor per Molins.

Per tant, de facto, va ser tombada qualsevol proposta que vam plantejar sobre la reducció de despesa d’aquest Ajuntament: 

  • Reducció del sou polític i aportació als grups municipals en un 20%
  • Reducció en inversió no essencial
  • Eliminació d’algunes partides de promoció, com la d’afers europeus

El govern ens ha comunicat la voluntat de treballar en propostes fetes en l’àmbit d’emergència climàtica i el PLACC (Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic), mobilitat i habitatge. Des de la CUP estem a l’espera de concertar una trobada i discutir les propostes concretes que tenim en aquests àmbits.

Malgrat això, altres propostes essencials s’han quedat sobre la taula i no han volgut ser debatudes:

  • Pla de xoc per fer una valoració de llocs de treball real i efectiva, per cobrir totes les places necessàries en personal
  • Municipalització de l’escola bressol el Molí
  • Pressupost insuficient per dur a terme totes les accions del Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic (PLACC)

Els pròxims dies detallarem algunes de les propostes més importants que han sigut rebutjades, així com aquelles que, esperem, siguin acceptades de cara a l’ampliació de pressupostos.