Nota de premsa de la Diputació de Barcelona

L’Informe Trimestral de Conjuntura de la Diputació de Barcelona del segon trimestre del 2020, realitzat per la Diputació de Barcelona, indica que el nombre d’aturats se situa en 339.300 persones, un 9,4% més que fa un any

Les exportacions de la demarcació de Barcelona cauen un 42% interanual, on destaca la davallada en el sector de la fabricació d’automòbils (89%)

La conjuntura socioeconòmica de les comarques i municipis de la demarcació de Barcelona del segon trimestre del 2020 ha estat marcada per la crisi provocada per la COVID-19. En aquest sentit cal remarcar que a la demarcació de Barcelona el nombre d’empreses decreix un 10% interanual, l’ocupació cau un 6,1% segons l’EPA (Enquesta de Població Activa) i el nombre de persones desocupades augmenta un 9,4% segons la mateixa font. Aquestes dades provenen de l’Informe Trimestral de Conjuntura de la Diputació de Barcelona del segon trimestre del 2020.

Pel que fa al nombre de centres de cotització registrats (dada que s’aproxima al nombre d’empreses) n’hi ha 18.963 menys respecte el mateix període de l’any anterior, fet que implica una baixada interanual del 10% i situa el nombre total d’empreses en 170.774. Si es compara amb les xifres de l’anterior trimestre, el descens és de 885 empreses. Pel que fa als sectors econòmics la construcció i l’agricultura perden un 7%, el sector industrial un 13,3% i els serveis un 9,9%.

D’altra banda, la població ocupada estimada en el segon trimestre de 2020 se situa en 2.358.500 persones (-153.100) amb una caiguda de l’ocupació temporal del 21% i de temps parcial d’un 19,5%. Per sexe, les dones baixen un 6,8% i el homes un 5,4%, destacant per edats la major caiguda del grup de 16 a 24 anys (17,7%).

També cal tenir en compte que, en els dos primers mesos del segon trimestre, la demarcació de Barcelona ha exportat béns per un valor de sis mil milions d’euros, xifra inferior (42%) a la del mateix període de l’any anterior, encara que continua com la demarcació més exportadora amb diferencia sobre la segona de l’Estat (Madrid: 3,5 mil milions).

Per tipologia dels béns, tots perden volum monetari en les exportacions excepte la fabricació de productes farmacèutics (+9%); mentre que destaca la caiguda de les exportacions en el sector de la fabricació d’automòbils (89%) i de maquinària (45%), així com en els sectors de la confecció (53%), la metal·lúrgia (44%) i la industria química (25%).

La població desocupada estimada, a l’alça

La crisi provocada per la COVID-19 també ha tingut una elevada incidència en la població desocupada estimada (EPA), que en el segon trimestre se situa en 339.300 persones, un 9,4% superior a l’any passat. Aquesta és una xifra marcada per les persones que han perdut la seva feina, especialment els temporals, i que ara han estat classificades com a inactives i no desocupades per no complir tots els requisits de cerca d’ocupació per ser considerades aturades.

És per aquest motiu que la caiguda de l’ocupació registrada és d’un 4,4% de forma interanual., on destaca el major descens del grup de menors de 30 anys (13,8%). Per comarques, les més dependents del sectors turístic-comercial són les mes afectades: Barcelonès, Garraf, Maresme. A més, un 75% dels municipis perd ocupació registrada interanualment.

D’altra banda, per sectors d’activitat, el turisme, un dels principals motors econòmics dels anys anteriors, amb el sector comercial darrere, són els que mes pateixen els efectes de la crisi. Només destaquen els creixements interanuals de l’ocupació dels serveis de tecnologia de la informació, la fabricació de productes farmacèutics i les activitats postals.