Nota de premsa de l’Ajuntament de Molins de Rei

Els més menuts poden participar en l’última iniciativa virtual de la Biblioteca de Molins de Rei: crear la pròpia mascota de la Biblioteca amb material reciclat. Després, poden compartir la seva creació amb la resta de molinencs i molinenques.

Segueixen les iniciatives virtuals de la Biblioteca per entretenir els més menuts en temps de confinament. Aquesta vegada, i tenint molt present que la infància és el millor moment per descobrir, aprendre i crear, proposen als més menuts de participar en un taller infantil per fer la Lecturina amb material reciclat.

La idea és que, un cop feta la mascota de l’Àrea Infantil de la Biblioteca el Molí, els infants de Molins de Rei puguin fer una fotografia i enviar-la al correu electrònic de la Biblioteca (b.molins.m@diba.cat) per tal que tothom pugui veure les diferents creacions al Twitter de la Biblioteca.

Per saber com crear la Lecturina i quins materials es requereixen,  podeu consultar el següent enllaç:

https://www.molinsderei.site/bibliotecaelmoli/2020/04/07/vols-fer-una-lecturina-a-casa/