Article d’El Llaç nº 568

El temps passa volant i just el dia 22 de novembre hem bufat la nostra primera espelma! Un any d’anar fent camí amb determinació i convenciment que val la pena treballar per evitar la normalització d’un tribut que ara com ara no és just ni equitatiu ni sostenible.

Ha estat també un any de reunions, investigacions, estudi, seguiment, redacció de documents, etc. Les dificultats, incomprensions, manca d’empatia, silencis…, han format, i formen, part del nostre dia a dia.

A mitjans de novembre, els molinencs amb un valor cadastral del seu habitatge superior a 45.000 € han rebut o haurien d’haver rebut el Tribut Metropolità. Sense disposar d’una informació rellevant, i la poca que existeix és deficient, ens poden portar a interpretacions errònies. Anem a pams:

1-Ens hem trobat que l’import d’enguany és inferior a l’any passat i segurament creurem que ens l’han rebaixat. Doncs, no. Ens l’han augmentat un 5%. No l’han rebaixat ni congelat. És a dir, el 2019 hauríem d’haver pagat menys que enguany.

2-No podem comparar un tribut mal calculat com era el de l’any 2019 amb el d’enguany que se suposa està ben calculat. Han augmentat l’import de la reducció, però desconeixem com l’han calculada. No sabem si el percentatge de la reducció és la mateixa per a tots els molinencs i si també és la mateixa per a tots els 18 municipis de l’exsegona corona metropolitana o si cada poble té la seva reducció i a partir de què.

3-Independentment de la reducció que consta en el rebut, la quota íntegra del tribut 2020 suposa quasi un 30% de l’IBI (una quantitat desorbitada). Estem parlant de quantitats importants i sobretot, no tenim el compromís ni document que confirmi que la reducció l’aplicaran sempre.

4-El principi “Tots ens en beneficiem i tots contribuïm en funció dels nostres recursos”, s’incompleix en aquest Tribut Metropolità quan la majoria n’està exempta i no paga o paga una quantitat simbòlica, deixant tota la càrrega tributària a una part de la població que en molts dels casos té rendes baixes.

La mateixa Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), en la seva carta i díptic, manifesta que aquest tribut es destina al transport, projectes urbanístics, espais verds, subvencions i moltes més coses. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya en sentència també ho deixa molt clar. Per tant, aquest tribut no està associat solament al transport com així es va vendre.

Si no hi ha voluntat política de trobar una solució a la base de càlcul, es perpetuarà un tribut, encara que legal, injust, còmode i més ràpid de recaptar, que al final és el que interessa. Cobrar, cobrar i cobrar de la manera que sigui!

Una llei i una ordenança que no siguin justes per a tothom no han de ser inamovibles. És més, hi ha d’haver l’obligació ètica i política de modificar-la i fer-la més justa. Adaptar-la als temps actuals perquè tots hem de pagar, tots ens en beneficiarem i ajuts a qui els necessiti.

Les despeses han de ser coherents amb la capacitat contributiva de cada ciutadà i no ofegar-lo amb un tribut que la previsió del qual és augmentar-lo anualment un 5% com així se’ns va dir.

L’administració ha de tenir un topall en les seves despeses com ho fa la ciutadania en el seu conjunt. Si el pressupost de l’AMB per 2021 es preveu que sigui de 875 milions d’euros, amb un augment de 49 milions d’euros respecte a l’any passat, quin impacte tindrà aquest augment en el Tribut Metropolità del proper exercici 2021?

Cal tenir present que paguem els mateixos serveis amb els impostos que abonem a l’Estat, Generalitat, Ajuntament i AMB, etc. Tot el que ens ofereix l’AMB ja ho pagàvem i ho paguem. Què ens ofereix d’especial l’AMB per justificar aquest tribut?

Durant tot aquest temps hem parlat amb sis partits polítics de la vila per explicar la problemàtica plantejada. En cap moment han manifestat voluntat política per fer quelcom i sí normalitzar el tribut com sigui. Pensen, i decideixen, que un habitatge i un valor cadastral superior a 45.000 € és sinònim de riquesa.

Fa vuit mesos que hem denunciat la situació al Síndic de Greuges, però l’AMB no els ha lliurat encara la documentació requerida. Estem pendents de rebre resposta.

A començaments d’estiu vam mantenir reunions amb el director de Presidència i Gerents de l’AMB. Els contactes sempre són positius, però l’immobilisme i la normalització del tribut són les seves fites.

Hem enviat mocions als partits polítics metropolitans de l’AMB així com a la seva presidenta i a tots els partits polítics que conformen el Ple de l’Ajuntament de Molins de Rei i a l’alcalde demanant, el mes d’octubre, la suspensió del Tribut mentre no hi hagi una altra base de càlcul i, al novembre, retorn del tribut del 2019 per ser nul de ple dret. Ni l’AMB ni el Ple de l’Ajuntament les han volgut defensar.

A finals de novembre hem presentat al·legacions a l’AMB per la modificació de l’Ordenança Fiscal Reguladora del Tribut Metropolità 2021. Entre les al·legacions presentades hem demanat la derogació de l’esmentada Ordenança per no complir els principis de justícia, equitat i sostenibilitat.

Mentre els polítics no treballin en la solució d’aquesta problemàtica, cal que s’efectuïn, com així els hi hem demanat, les màximes bonificacions i reduccions per no agreujar més al contribuent d’aquest Tribut Metropolità.

Plataforma STOP TRIBUT AMB de Molins de Rei