Article de El Llaç nº 567

El dilluns 28 de setembre van començar els cursos presencials del Consorci per a la Normalització Lingüística a la Federació Obrera i el 13 d’octubre, els cursos de modalitat en línia. Aquest any, per tal d’evitar que els cursos es puguin veure interromputs per una altra situació de confinament o per contagis en el grup, tots els nivells que corresponen a l’expressió escrita (Intermedi —nivell B2–, Suficiència –nivell C1– i Superior –nivell C2) han passat a ser en línia, és a dir, en la modalitat virtual. Per contra, pel que fa a l’aprenentatge de l’expressió oral es distingeix entre grups presencials (nivell Inicial –A1– i Bàsic –A2); semipresencials, amb un dia de classe presencial i un altre de virtual (nivell Elemental, és a dir, B1) i virtuals (Bàsic i Elemental). Això no obstant, els cursos que es fan a l’aula també compten amb la possibilitat de passar-se a un entorn virtual, si calgués seguir el curs telemàticament a causa de les circumstàncies.

Durant els vuit dies que va durar la matrícula, des del nostre Servei Local de Català vam matricular 116 persones entre les modalitats presencial i en línia, de tots els nivells. D’aquestes, 40 van ser per als dos grups de nivell Bàsic presencial que s’han pogut obrir a la Federació Obrera en horari de matí i vespre. La demanda d’aquest primer nivell oral encara ara és molt gran i el moment de la matrícula es van haver de derivar persones que s’havien quedat sense plaça presencial cap a la modalitat en línia.

Si tenim en compte que estem parlant de l’aprenentatge d’una llengua, la majoria d’alumnes, sense diferenciar nivells, prefereixen assistir a classe pel que representa de beneficiós i enriquidor, però passar-nos a un entorn virtual farà possible que no s’hagi de tornar a interrompre les classes si la situació ens hi portés.

Aquest període de matrícula que ja ha finalitzat correspon al darrer trimestre de l’any, és a dir, des de final de setembre o inici d’octubre fins al 10 de desembre, moment en què s’obrirà una nova matrícula per al trimestre següent: de gener a març.

Servei Local de Català de Molins de Rei