Nota de premsa de l’Ajuntament de Molins de Rei

La setmana del 25 de maig de 2020 començarà l’obertura d’una franja de prevenció d’incendis forestals al barri de muntanya de Vallpineda, en concret, a la zona oest de la urbanització. Cal recordar que les tasques de prevenció d’incendis forestals són un servei essencial.

La previsió és fer aquesta feina en dues fases i enllestir la franja l’octubre del 2020. El motiu de fer-ho en dues fases és perquè estem en època de nidificació d’espècies –la zona afectada està dins del Parc Natural de la Serra Collserola– i, també, en un període d’alt risc d’incendis, tot i les darreres pluges. Això condiciona temporalment la realització de les tasques.

La franja de prevenció d’incendis forestals forma part del projecte d’urbanització de Vallpineda i és la primera infraestructura que s’executa d’aquest projecte, amb un cost de 78.000 euros. Tot i que l’obligació de fer la franja és dels veïns de Vallpineda, l’Ajuntament, d’igual manera que es va fer a Sant Bartomeu de la Quadra i la Rierada, n’assumeix el cost.

L’execució consisteix a disminuir la densitat d’arbres i arbustos per millorar l’estructura forestal del bosc que envolta la urbanització i dotar –gràcies a la franja– de més seguretat bidireccional –de la urbanització cap al bosc o bé del bosc cap a la urbanització– davant dels possibles incendis que es puguin ocasionar.

La franja de prevenció d’incendis forestals, un cop enllestida, protegirà el bosc d’un possible incendi que s’iniciés dins de la urbanització i a la inversa.