Nota de premsa de l’Ajuntament de Molins de Rei

L’Ajuntament aprova les bases per l’atorgament de subvencions per a la reactivació econòmica adreçades a d’autònoms, microempreses i centres especials de treball

El Ple del mes de juliol va aprovar definitivament la cessió d’us dels primers horts urbans municipals

L’Ajuntament de Molins de Rei s’adhereix a l’acord del Consell Comarcal per a la reactivació econòmica i social

Durant el Ple ordinari del mes de juliol, celebrat el passat dijous dia 23 a la sala d’actes de la Federació Obrera, va prendre possessió del seu càrrec la Sra. Laia Juarros i Menéndez, nova regidora del grup municipal d’ERC-AM arran de la renúncia de Marcel López, que va deixar el seu càrrec per motius personals setmanes enrere.

Es va donar compte de l’informe que recull totes les actuacions realitzades per l’Ajuntament durant l’estat d’alarma i també, de  l’aixecament de la suspensió de la concessió de les obres d’instal·lació, equipament i explotació de l’aparcament soterrat del Mercat Municipal, així com les zones blaves i taronges de la vila des del 8 de juny de 2020.

Durant el Ple, es va informar i aprovar el compte general de l’Ajuntament de Molins de Rei corresponent a l’exercici 2019 amb els vots favorables de tots els grups municipals, així com la modificació de la ordenança que regula la taxa del mercat d’encants aplicant una bonificació del 75% de l’import.

Els horts urbans estan situats al solar municipal (c/ Felip Canalias, s/n) que forma part del Parc Agrari i està situat al darrere de l’Institut Lluís de Requesens, i finalment es va acordar la seva adjudicació,  i com va afegir l’alcalde, Xavi Paz, “sis anys després de l’iniciï de l’expedient, la cessió d’ús de les parcel·les als seus adjudicataris és ja una realitat”. Aquesta iniciativa va tenir una gran acollida entre els veïns i les veïnes de Molins de Rei, ja que es van registrar més de 60 peticions per a les 33 parcel·les habilitades. Ens plens anteriors es va acordar l’ús d’aquests horts exclusivament per al conreu agrícola i l’autoconsum dels usuaris.

El darrer Ple abans del parèntesi d’estiu, va finalitzar amb el vessant econòmic, perquè s’aprovaren les bases reguladores especifiques per a la convocatòria d’ajuts per a la reactivació econòmica dels autònoms, microempreses i centres especials de treball. Està previst destinar més de 200.000 € del pressupost municipal a aquesta nova línia de subvencions.

En l’apartat de qüestions sobrevingudes, el consistori va llegir la declaració institucional de rebuig a la violència masclista i la de defensa de l’escola pública i contra la segregació escolar. Posteriorment, va aprovar-se la urgència per al debat i la votació de la moció, a proposta d’Alcaldia,  per a la suficiència financera dels ens locals, que va resultar aprovada.

Finalment, en l’apartat de mocions, la moció en suport de les energies renovables i per la implantació de criteris d’integració paisatgística, protecció agrícola i d’equilibri territorial presentada per ERC va quedar aprovada i, en canvi, la moció, presentada per Molins en Comú i Molins Camina Podem, per impulsar les mesures correctores sobre mobilitat derivades de la implantació del polígon industrial les Llicorelles va ser rebutjada pel Plenari.