Nota de premsa de Molins En Comú

El grup municipal de Molins en Comú vàrem presentar en el Ple del passat 4 de febrer un prec i una proposta perquè l’ajuntament compleixi el previst en el Pla d’Energia Sostenible 2010-2020 i en el Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic (PLACC), respecte als objectius energètics de la Vila.

Un ja llunyà 2010 l’ajuntament en Ple es va comprometre amb la unanimitat de totes les forces polítiques a desplegar un Pla d’Energia Sostenible on es va comprometre amb el Pacte d’alcaldes/es, a reduir un 20% les emissions de carboni, a incrementar un 20% les energies renovables i a reduir el consum energètic un 20%.

El 31 de desembre de 2020 va finalitzar el termini del Pla d’acció d’energia sostenible PAES 2010-2020, i els nivells de compliment per part del nostre ajuntament són realment minsos. La Diputació de Barcelona ja ha demanat als municipis que informin sobre el grau de compliment d’aquests compromisos.

Per aquest motiu hem demanat al govern municipal que faci pública tan bon punt es disposi de la informació relativa a aquests compromisos i el grau de compliment als que es va adherir Molins de Rei, amb el benentès que l’any 2020 és molt possible que a causa de la pandèmia i la baixada de l’activitat econòmica que ens ha portat s’hagi produït una gran davallada circumstancial de les emissions.

També cal que tinguem coneixement que al ple de novembre 2019 es va aprovar el Pla Local d’adaptació al canvi climàtic (PLACC) i malgrat que en aquest pla hi ha una línia estratègica amb 6 accions sobre l’energia, no s’estan desplegant les mesures necessàries per a desenvolupar una veritable política de transició energètica i de canvi de model de descarbonització.

La política comunicativa del Govern Municipal està intentant vendre fum, incorporant accions de manteniment o accions molt limitades, sobredimensionant-les com a grans actuacions contra el canvi climàtic. La manca de rigor pel que fa a l‘impacte real i objectiu de les poques accions de govern respecte a la lluita contra el canvi climàtic és evident i tothom ho pot comprovar.

En una recent reunió de la comissió de seguiment del PLACC es va informar els grups municipals de les mesures realitzades i publicades fins al moment. En aquesta informació no s’aporten dades d’estalvi d’emissions de CO2 generades, potser per amagar que són mínimes. Entenem que les accions són clarament insuficients i no ens cansarem de dir que el PLACC és una peça important per la lluita contra el canvi climàtic, però no és suficient.

Per aconseguir una autèntica transició energètica i un canvi de model sense carboni, com han fet molt altres municipis ens hem de dotar d’un nou Pla Específic d’Energia de Molins de Rei amb uns objectius energètics clars, pel que fa a l’estalvi d’energia i la generació d’energies renovables, en l’àmbit públic i privat, amb un compromís clar de reducció d’emissions.

També entenem que resulta imprescindible per avançar en la reducció d’emissions de CO2 i contaminants, fer una renovació i actualització del Pla de Mobilitat Urbana de la Vila (PMU) ja caducat, desenvolupar un nou Pla Director de la Bicicleta i fer i endegar un veritable Pla de verd Urbà Públic que ens permeti duplicar i o triplicar la massa foliar de la Vila.

Cal tenir en compte que la Comissió Europea ha establert el seu compromís en un 55% de reducció d’emissions al llindar del 2030. Per això a Molins de Rei ens hem de comprometre amb la declaració de la COP21 de París de desembre 2015.

Malgrat que el setembre de 2020 vàrem aprovar una declaració d’emergència climàtica amb 10 punts a desenvolupar, cal dir que la majoria d’ells estan per implementar decididament.

Tot i aquesta realitat encoratgem a totes les forces polítiques a treballar per assolir un nou compromís de canvi energètic a la Vila, no sols per a complir uns nous objectius fins al 2030, sinó per establir les bases de la tan necessària neutralitat de carboni, que farà que l’increment de temperatura global del nostre planeta no arribi, ni superi els 2 graus de mitjana i ens aboqui a escenaris climàtics descontrolats com ja es comencen a albirar.

Entre totes i tots hem de fer Un Molins de Rei realment sostenible, modificant el model energètic de la Vila i realitzant totes les accions que ens permetin reduir de veritat les emissions i lluitar de manera conseqüent contra el canvi climàtic que ja tenim aquí.

Molins de Rei, 9 de febrer de 2021

Comissió executiva de MOLINS EN COMÚ

molins en comu