mescovfebweb

Es reprenen les activitats extraescolars, de lleure i esportives d’infantil i primària, amb un màxim de 6 alumnes per aula o en grups de convivència estable.

També les activitats no reglades i d’esport escolar per a joves a partir de secundària sempre que mantinguin els grups de l’activitat lectiva.

Les mesures que afecten la mobilitat, el comerç i la restauració es mantenen fins al dia 28.