Informació de servei facilitada per l’Ajuntament:

Gratuïtat de la zona blava a tota la vila

Les zones blaves de la ciutat seran gratuïtes fins a nova indicació atesa la situació d’excepcionalitat, així com la zona taronja no serà lliure.
Les zones taronges de la vila romandran anul·lades fins a nova indicació atesa la situació d’excepcionalitat.