Nota de premsa de la CUP Molins de Rei

Al ple de desembre es va aprovar, gairebé per unanimitat, l’assignació provisional d’un nou consell d’administració, pas essencial perquè l’empresa 100% pública permeti la remunicipalització de serveis.

S’espera que l’empresa esdevingui 100% municipal al llarg de gener, amb la compra simbòlica del 30% d’accions que té encara la Generalitat i l’AMB.

Entenent que és un pas obligat a realitzar de manera temporal fins que es pugui formalitzar el consell d’administració definitiu, la CUP vam votar a favor del nomenament provisional dels regidors Ramon Sánchez i Miguel Zaragoza, com a pas obligat per a la posada en marxa de Molins Energia. Ens alegrem que l’empresa 100% pública (i 100% municipal quan s’obtinguin el 30% d’accions d’AMB i la Generalitat aquest mes de gener) estigui fent les passes definitives cap al seu ple rendiment, i pugui ja començar a ser operativa per absorbir la gestió municipal de diversos serveis.

La municipalització de serveis revertirà en una millora del servei per al vilatà sense generar un augment dels costos. A curt termini: el servei de jardineria i el manteniment de parcs i jardins; a mitjà termini, com a grans serveis, la gestió de les escoles bressol i, evidentment la gestió pública de l’aigua, malgrat que serà una cosa que caldrà batallar molt.

Des de la CUP esperem que aquest nomenament sigui el màxim provisional possible i que, aviat, es pugui establir el consell d’administració definitiu. Aquest consell administratiu ha de ser el màxim transparent i ha d’assegurar el màxim control popular directe per part de les vilatanes de Molins de Rei. Això és que la població, i no únicament els representants polítics, tinguin un pes dins aquest consell, cercant els mecanismes que així ho permetin amb el govern i la resta d’oposició.