Nota de premsa de l’Ajuntament de Molins de Rei

Com cada primavera i estiu, s’han iniciat les campanyes de control de plagues a la vila. L’Ajuntament de Molins de Rei continua treballant en el control de coloms, mosquits i plagues.

Constatar, que les plagues existeixen i formen part del nostre ecosistema. És per això, que l’Ajuntament de Molins de Rei, treballa  per controlar-les i minimitzar-ne els efectes i les molèsties.

El passat 14 d’abril, el Servei de Control de Mosquits que es presta mitjançant conveni amb el Consell Comarcal del Baix Llobregat, va iniciar les següents actuacions: atenció de queixes –preferentment de forma telemàtica i prioritzant per urgència inspeccions presencials en espais públics no habitats-, actuacions preventives a les zones rurals i el tractament dels embornals a les zones urbanes.

Assenyalar la importància d’evitar, com a mesura de prevenció de proliferació de mosquits a la mateixa  llar, els recipients que puguin acabar acumulant petites quantitats d’aigua estancada.

El Servei de Control de Mosquits del Consell Comarcal del Baix Llobregat, dirigit per entomòlegs experts, marca les actuacions a realitzar segons les característiques de cada municipi.

Alhora, i des del passat 20 d’abril, es van reprendre les tasques de control de coloms mitjançant OVISTOP –pinso tractat amb Nicabazina 0,08%- que evita la reproducció i facilita el control integral de la població de coloms de manera ètica i respectuosa amb l’entorn, evitant el sacrifici. Tanmateix, s’ha realitzat un cens del nombre de coloms i s’ha pogut constatar que ha disminuït en un 41,8% respecte el desembre de 2019 passant de 536 a 312.

I finalment, el passat 27 d’abril, es va reprendre el servei de control de plagues –fonamentalment paneroles- al sistema de clavegueram. Alhora, s’ha realitzat inspecció i tractament als  carrers de les zones que, segons l’històric d’intervenció dels últims anys, pateixen una major proliferació. I destacar, que les intervencions es continuaran fent de manera periòdica durant el període primavera – estiu de l’any 2020.

Constatar, que  aquests insectes acostumen a viure a soterranis i clavegueres buscant l’escalfor i humitat, per tant, s’aconsella tenir posat el tap a banyeres i piques de la cuina i bany.

Fer desaparèixer les plagues és del tot impossible, ja que formen part del nostre entorn natural i els tractaments empleats per controlar-les podrien arribar a suposar un perjudici per al medi natural si se’n fes un ús recurrent i exagerat. Per tant, cal fer tasques preventives per reduir la presència de plagues, com, per exemple, la neteja diària dels carrers, però no emprar tractaments preventius a causa de la seva acció limitada en el temps. Cal treballar adequadament els productes i sempre fer-ne un ús responsable quan els animals comencen a estar actius, és a dir, a la primavera.

Volem constatar que des de l’Ajuntament de Molins de Rei es fan inspeccions periòdiques i s’ha d’agrair la tasca de col·laboració ciutadania en comunicar problemàtiques que puguin anar sorgint en el dia a dia. Aquí trobareu els canals mitjançant els quals podeu posar-vos en contacte amb l’Ajuntament també per a aquesta qüestió:

Telèfon d’atenció ciutadana: 93 680 33 40

Oficina OAC- c/ Rubió i Ors, 2-4 (en aquests moments no està operativa per la crisi de la Covid-19) o bé, a la nostra adreça electrònica ajuntament@molinsderei.cat i al web municipal https://www.molinsderei.cat/queixes-i-suggeriments/