Nota de premsa de l’Ajuntament de Molins de Rei 

El Tribunal Català de Contractes del Sector Públic, per unanimitat, ha desestimat el recurs presentat

S’aixeca la suspensió del concurs per la redacció del projecte constructiu de la nova residencia de gent gran de Molins de Rei.

El procediment de contractació de la nova residència va quedar suspès pel Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP) el darrer 4 de juny de 2020,  en presentar-se un recurs especial en matèria de contractació a finals del mes de febrer, i que finalment, ha resultat resolt a favor de l’Ajuntament de Molins de Rei.

La unió temporal d’empresaris formada per 080ARQUITECTURA, SLP, ARAGO ARQUITECTURA I ENGINYERIA, S.L. A.P.C. I R.S.S. (en endavant, UTE 080), va presentar el dia 27 de febrer un recurs especial en matèria de contractació davant del TCCSP en contra de la valoració d’ofertes en el concurs de projectes convocat per l’AJUNTAMENT DE MOLINS DE REI per a la construcció de la residència -de 102 places-, i centre de dia -de 20 places- a Molins de Rei. En concret, la part recurrent sol·licitava la revisió de la valoració de la seva oferta en dos apartats del criteri de valoració objectiva de selecció de candidatures que passaven a la fase 2.

L’UTE 080, que va quedar en sisena posició en la classificació a 2,25 punts del cinquè classificat, al·legava que havia rebut una assignació d’una puntuació insuficient en els apartats esmentats per passar a la segona fase i optar al projecte.

Després del recurs presentat per l’empresa recurrent i l’informe presentat posteriorment per l’òrgan de contractació, el TCCSP  va suspendre el dia 4 de juny,  el procediment de contractació per valorar les al·legacions d’ambdues parts.

Finalment, el passat 15 de juliol de 2020, després d’estudiar la qüestió i els plecs que regeixen la licitació, el Tribunal va acordar desestimar el recurs presentat per l’UTE 080, i aixecava la suspensió del procediment de contractació mitjançant la resolució: 249/2020 (recurs N-2020-078).

Un cop resolta la suspensió del procés, està prevista la constitució del jurat durant el mes de setembre, i que aquest conclogui les seves deliberacions al voltant del mes d’octubre, on quedaria escollit el gabinet d’arquitectes que redactarà el projecte constructiu de la nova residència.