A les darreres setmanes ha quedat el descobert un niu de vespa asiàtica localitzat en un arbre prop del pont sobre la riera de Sant Bartomeu de la carretera de Vallvidrera, la BV-1468. Es tracta d’una espècie exòtica i invasora que té efectes sobre les persones, les poblacions d’abelles i altres pol·linitzadors així com sobre l’activitat agrícola.

A la primavera del 2018 es va detectar, per primera vegada, la presència d’aquest insecte (Vespa velutina nigrithorax) en el Parc Natural de la Serra de Collserola. Des de llavors el Consorci del Parc, de manera coordinada amb els ajuntaments i els departaments de Territori i Sostenibilitat i el d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat de Catalunya, treballa per fer-ne el seguiment i controlar-ne la població mirant de reduir-la amb la captura d’alguns dels individus en moments concrets del seu cicle i retirant els nius que s’hagin pogut localitzar i que es consideri que estan a llocs especialment delicats. Erradicar-la no es considera una opció perquè actualment no existeixen mètodes efectius, i no agressius amb la resta de fauna i flora, que puguin aturar la seva dispersió, segons es diu des del Consorci del Parc.

En cas que es detecti un niu o un exemplar de vespa asiàtica les autoritats recomanen posar-se en contacte amb l’Ajuntament i amb els Agents Rurals a través del telèfon 93 561 70 00 o al correu electrònic velutinacar@gencat.cat.

Redacció

Protocol d’actuació per minimitzar els danys causats per la vespa asiàtica:

http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/patrimoni_natural/especies_exotiques_medinatural/llista_sp_catalogades/artropodes/doc_enll/Protocol-2019.pdf

Per saber-ne més:

https://www.parcnaturalcollserola.cat/seguiment-de-la-de-vespa-asiatica-al-parc-natural-de-la-serra-de-collserola/

Fotografies cedides per un lector: