Comunicat d’Esquerra Republicana Molins de Rei

Som conscients de la situació econòmica de molts petits comerços de la vila, tot i que molts han aconseguit reinventar-se i mantenir una font d’ingressos a través del comerç en línia, i sabem que tenen despeses fixes molt altes que en alguns casos posen en perill la viabilitat del negoci. Creiem que ara és un moment excepcional i que, com conseqüència, caldrà emprendre mesures també excepcionals.

Si en concret ens centrem en l’àmbit de la restauració, a aquestes despeses encara se’ls ha d’afegir l’impost sobre la terrassa, per a aquells que en tinguin, taxa que depèn de l’Ajuntament. En aquest sentit, demanem que el Govern municipal alleugereixi la càrrega que estan suportant aquests establiments de restauració que han vist reduïts dràsticament els seus ingressos a causa de l’estat d’alarma i proposem que se suspengui el pagament d’aquest impost fins al restabliment del seu funcionament normal, tal com ja han fet poblacions veïnes com Sant Joan Despí i Sant Feliu de Llobregat. Cal tenir en compte que quan puguin obrir, s’haurà de fer amb unes mesures de precaució tant dins com fora del local i que això comportarà també una disminució en el nombre de taules a atendre.

En aquesta mateixa línia proposem dues actuacions: primer, que en la mesura que sigui possible es permeti ampliar, amb la mateixa temporalitat que dèiem abans, l’espai que ocupen les terrasses en la via pública per tal que puguin col·locar taules i cadires d’acord amb les normes de separació impulsades a causa de la COVID-19, sempre que això no posi en risc la seguretat dels vianants i no interfereixi en les zones de pas; segon, que es permeti temporalment obrir terrassa a aquells establiments que en podrien tenir per espai però que actualment no en tenen, sobretot si la capacitat interior de l’establiment és petita.

Ambdues actuacions es podrien dur a terme amb el benentès que es tracta d’una modificació temporal i excepcional de les ordenances actuals i que, acabat el termini establert, el funcionament ha de ser el que regeixen les ordenances actuals.

Molins de Rei, 5 de maig de 2020