Nota de premsa de l’Ajuntament de Molins de Rei 

La Guàrdia Urbana de Molins de Rei engega una campanya per explicar a la ciutadania les noves mesures, fixades per la Direcció General de Trànsit, que van entrar en vigor el 2 de gener i prohibeixen que se circuli per voreres -zones destinades a l’ús exclusiu per a vianants- travessies, vies interurbanes, autopistes i autovies.

Des del passat 2 de gener, s’ha posat en marxa un nou reial decret que regula els vehicles de mobilitat personal (VMP), entre els quals hi ha els patinets elèctrics i altres vehicles de tipologia semblant. La nova normativa ha estat revisada i actualitzada per la Direcció General de Trànsit fruit del boom dels patinets elèctrics. Es per aquest motiu que ara, també, la Guàrdia Urbana de Molins de Rei ha endegat una campanya de divulgació perquè els molinencs i molinenques estiguin informats de la nova normativa i prenguin consciència de la importància de complir les normes.

Un VMP és un vehicle d’una o més rodes propulsat per motor elèctric, d’una sola plaça, amb velocitat màxima de 25 quilòmetres per hora, i només poden estar equipats amb un seient o selló si disposen d’un sistema d’autoequilibrat. En cas que el patinet superi els 25 km/h, es considera un ciclomotor. Superar aquesta velocitat pot suposar una sanció de 500 euros i la immobilització del vehicle.

Per tot això, es recorda a la ciutadania que des del 2 de gener s’han de complir les mesures següents:

 • Poden circular per carrers limitats a 30 km/h, carrers de plataforma única (només si està permesa la circulació de vehicles de motor; està prohibit si són d’ús exclusiu per a persones vianants), illes de vianants,(només si està permesa la circulació de vehicles a motor; està prohibit si són d’ús exclusiu per a persones vianants) voreres bici i carrils bici.
 • No poden circular per voreres, zones destinades a ús exclusiu per a vianants, travessies, vies interurbanes, autopistes i autovies.
 • En circulació nocturna, cal portar llum o elements reflectants.
 • Es recomana portar casc per circular, portar timbre i tenir més de 16 anys.
 • Pel que fa a les noves multes, fruit de la nova normativa:
 • Anar amb patinet elèctric sota els efectes de l’alcohol: entre 500 i 1.000 euros, i immobilització del vehicle
 • Conduir un patinet elèctric sota els efectes de drogues: 000 euros i immobilització del vehicle
 • Negar-se a fer les proves per haver consumit alcohol o drogues pot ser imputat com a delicte.
 • Fer ús del telèfon mòbil mentre es condueix: 200 euros de multa
 • Dur auriculars mentre es condueix: 200 euros de multa
 • Conduir per les voreres i zones de vianants: 200 euros de multa, tret que els municipis ho permetin expressament.
 • Anar dues persones damunt un patinet: 90 euros de multa
 • Quan es multa un menor, els pares o tutors del menor seran els responsables de la infracció i hauran de pagar-la ells.