pintor-fortuny-recollida-signatures1web

Article, en representació dels veïns, de Juan Quesada i Xavier Vives

Els veïns del carrer Pintor Fortuny fa un parell de mesos que esperen resposta a la instància presentada a l’Ajuntament en la que es demana una solució als problemes de circulació que hi ha en aquest carrer de la vila.

Fins ara l’Ajuntament ha fet mutis a les seves peticions

Reproduïm el contingut de la instància presentada pels veïns el passat 9 de febrer.

SOBRE LA SITUACIÓ DEL CARRER PINTOR FORTUNY DE MOLINS DE REI, COM A CONTINUACIÓ DE L’ANTERIOR INSTÀNCIA PRESENTADA EL 6 D’OCTUBRE PASSAT, AMB REGISTRE D’ENTRADA 2020017711 I

COM A CONSEQÜÈNCIA DE LA REUNIÓ MANTINGUDA AMB EL SR. D. XAVIER PAZ ILMO ALCADE D’AQUEST EL NOSTRE AJUNTAMENT I EL REGIDOR DE MOBILITAT ÀLEX HERRERO EXPOSEM:

-Que després de demanar una solució per el problema de circulació al carrer, a la reunió mantinguda amb l’Ajuntament se’ns ha ofert com a única solució canviar el sentit de la circulació del carrer; només en el tram que va des de carrer Samaranch i fins a carrer Anselm Clavé.

-Que després de plantejar nosaltres les diverses solucions que els veïns ens comentàvem a l’anterior recollida de firmes, aquesta és la que ens diu l’Ajuntament que és la millor solució per “reordenar” tota la circulació a la zona.

-Que després d’informar a tot el veïnat a través de bustiada, de comunicats penjats al carrer i també a través del grup de WhatsApp que tenim, posant 2 telèfons a disposició de tothom per a qualsevol consulta, durant 2 setmanes, hem arribat a la següent conclusió: Vam firmar 207 veïns demanant una solució a l’ajuntament.

Al carrer som més o menys 190 habitatges amb els corresponents veïns que podem conviure a cadascun d’ells.

-Veïns que s’han manifestat de forma verbal, en contra de la solució presentada per l’Ajuntament: 3

-Veïns que s’han manifestat via WhatsApp, en contra de la solució presentada per l’Ajuntament: 3

-Veïns que s’han manifestat de forma verbal a favor de la solució presentada per l’Ajuntament: 22

-Veïns que s’han manifestat via WhatsApp a favor de la solució presentada per l’Ajuntament: 14

-Veïns que ens han demanat informació de forma verbal sense estar ni a favor ni en contra de la solució: 4

-Veïns que ens han demanat informació via WhatsApp privat o públic, sense estar ni a favor ni en contra: 4

De la resta de veïns no hem recollit cap més comentari en tots aquests dies que hem estat a la seva disposició.

SOL·LICITEM:

-Que l’Ajuntament faci les actuacions convenients per a implantar la solució proposada perquè el carrer Pintor Fortuny quedi majoritàriament per a ús dels veïns i puguem disminuir tota la circulació de vehicles aliena al carrer.

-Que aquesta mesura tingui un seguiment durant un temps, per poder veure l’efectivitat de la mateixa i si no fos així reprendre les converses cap a altres solucions que en aquests moments l’Ajuntament no contempla i no creu convenients.

-Que el tema de l’aparcament en punts estratègics del carrer mitjançant la col·locació de més Testos i renovant els actuals no s’aturi ni es demori més del necessari, en benefici de diversos veïns que ara són molt perjudicats esperant la solució. I que des de l’Ajuntament se’ns faciliti un pla a termini per aportar una solució a aquesta problemàtica.

Molins de Rei, a 9 de febrer de 2021

En representació dels veïns, Juan Quesada Parra i Xavier Vives Nieto