presweb2

La vila, coses i fets_El Llaç nº 571

El pressupost d'enguany vol respondre a les necessitats socials originades per la pandèmia i preveu ampliacions extraordinàries que s'aniran executant segons les necessitats que vagin sorgint. A finals de març ja es va concretar la primera ampliació

Els ingressos de l’administració municipal de Molins de Rei provenen en un 60,89% de les aportacions dels vilatans i vilatanes, un 31,65% d’aportacions d’altres administracions i la resta, de préstecs i altres ingressos.
El pressupost municipal és l’eina que reflecteix la quantificació econòmica de l’activitat municipal prevista per a un exercici, segons els objectius fixats pel govern de la ciutat. És una eina clau per a la gestió pública, ja que serveix per a la planificació, control, seguiment i avaluació de les actuacions municipals i de les finances. Té caràcter anual i conté les previsions d’ingressos que s’esperen obtenir i les despeses que com a màxim es podran realitzar en l’exercici corresponent.
Aprovació del Pressupost municipal 2021

Al Ple municipal de l’Ajuntament de Molins de Rei celebrat el dijous 25 de febrer es va aprovar el Pressupost Municipal 2021, amb els únics vots favorables dels partits que integren el govern de la vila (PSC i Junts per Molins). ERC i Cs es van abstenir. La CUP, MC-Podem i Molins en Comú van votar en contra.

Els partits de l’oposició consideren que han estat poc consultats a l’hora de confeccionar uns nous pressupostos que qualifiquen de “continuistes” per fer front a la pandèmia.

L’aprovació del Pressupost 2021 permet que en total es destinin durant aquest any 28,5 milions d’euros al pressupost ordinari i 3 milions a les inversions a la vila. Un total de 31,5 milions d’euros (és a dir 1.217 € per habitant), quantitat lleugerament inferior respecte del pressupost de l’any passat a causa de no incorporar la despesa ordinària destinada a activitats no previstes a causa de les restriccions de la pandèmia, com ara activitats d’estiu o la Festa Major.

L’exercici del 2020 s’ha tancat amb superàvit

El pressupost del 2020 pujava a un total de 32,7 milions d’euros, als que s’hi van afegir 2 milions provinents del romanent del 2019.

Segons ha informat el govern local, tot i la crisi sociosanitària de la COVID-19, al tancament de l’exercici de 2020 s’havia executat el 91,8% de la despesa ordinària pressupostada (s’han executat 15.018.607 € dels 16.366.277 € que s’havien previst). Un exercici que es tancava amb un superàvit de 3,6 milions d’euros, una capacitat de finançament de 3,4 milions d’euros i l’estalvi net de 3,2 milions d’euros.

En el decurs de l’any 2020, es va incrementar en 2 milions d’euros el pressupost aplicant el superàvit de 2019. Dels 2.038.132 € es va executar 1.726.933 €.

En un any complex pels efectes de la COVID-19, que van afectar les activitats socials i empresarials, l’import previst d’ingressos es va situar en 34.861.729 €, i els ingressos liquidats finalment van ascendir fins als 36.247.265 €. Per tant, l’Ajuntament va ingressar 1.385.525 € més del previst.

Està prevista l’ampliació del pressupost inicial aprovat pel 2021

El nou pressupost es podrà ampliar durant l’exercici amb l’ús del superàvit municipal del 2020 -que és de 3,6 milions d’euros-, per compensar l’impacte de la pandèmia, tal com ja es va haver de fer el 2020 amb el romanent dels pressupostos del 2019.

La seva ampliació al llarg de l’any es destinarà a finançar les activitats culturals que es puguin realitzar quan la situació ho permeti i a donar resposta als problemes econòmics derivats de la COVID-19. “Més que mai, aquest any el pressupost és un pressupost inicial”, explicava l’alcalde, Xavi Paz. L’oposició creu que si el superàvit ha arribat a ser de 3,6 milions d’euros és perquè hi ha projectes anteriorment pressupostats que el govern no ha acabat executant.

Amb data d’avui, ja s’ha aplicat una primera ampliació del pressupost per un total de 830.321 € euros, aprovada durant el ple ordinari del mes de març. Una ampliació que no serà l’última, segons ha explicat Xavi Paz, “a mesura que tinguem coneixement detallat de les necessitats, ho anirem complementant al llarg de l’any, igual que vàrem fer l’any passat”.

Abstenció d’ERC Molins

El grup municipal d’ERC manifesten que es van abstenir, ja que, tot i veure amb bons ulls l’increment de les partides relacionades amb ajuts socials i habitatge, el Govern municipal no ha recollit les seves propostes.

No estan d’acord amb el fet que les partides relacionades amb cultura i activitats es quedin a zero, malgrat que el Govern ho justifiqui amb l’argument que no se sap si es podran dur a terme. Defensen destinar-hi almenys el 50% del pressupost anterior. Tanmateix, proposen recuperar, totalment, el pressupost destinat a activitats per a persones discapacitades, partint de la base que l’any 2019 va ser de 10.000 €, que va quedar rebaixat a la meitat el 2020 i que en els Pressupostos Municipals 2021 encara s’ha reduït més, fins als 2.500 €. També demanen que es recuperin els 17.000 € que hi havia per al Pla Local de Joventut, que l’any passat es va rebaixar en 7.000 € i que aquest 2021 el Govern municipal vol mantenir en 10.000 €.

Jovent Republicà proposen que es destini una partida per iniciar un procés participatiu sobre l’Espai Mariona amb l’objectiu que culmini amb la construcció d’un Casal de Joves.

Voten en contra la CUP, Molins En Comú i Molins Camina Podem

La CUP Molins manifesten que se’ls ha demanat donar suport a un pressupost en el qual no se’ls ha deixat intervenir i que va ser rebutjada qualsevol proposta sobre la disminució de despesa de l’Ajuntament, com ara, la reducció del sou polític en un 20%, la reducció en inversió no essencial, l’eliminació d’algunes partides de promoció, com la d’afers europeus, i la municipalització de l’escola bressol el Molí. També consideren insuficient les partides destinades al Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic (PLACC).

Molins En Comú també lamenten que el govern no hagi acceptat cap de les seves propostes. Demanaven incrementar fins a 600.000 € la partida destinada al PLACC i fins a 100.000 € la partida destinada a adquirir vehicles elèctrics i híbrids. També han proposat destinar 500.000 € a la restauració paisatgística de la riera de Vallvidrera. Per compensar aquestes despeses proposaven augmentar en 864.000 € els ingressos per via crèdit.

Tots els partits de l’oposició han criticat que es deixés a zero la partida destinada a la Festa Major, aspecte que el govern ha justificat dient que farà ús del superàvit per dotar aquesta partida quan se sàpiga el tipus de celebració que es podrà fer a causa de la pandèmia.

Romà Català

Composició del pressupost 2021

El pressupost de 2021 aprovat es desenvolupa sobre quatre eixos prioritaris: les polítiques socials, la reactivació econòmica, el dret a l’habitatge i la lluita contra el canvi climàtic.

Polítiques socials

S’hi destinaran 1.150.000€, en els que s’inclouen 175.000€ destinats a ajuts d’emergència social i 25.000€ a ajuts d’emergència per habitatge.

Reactivació econòmica i ocupació

S’hi destinaran 250.000€. Com a novetat, destaquen els ajuts a la mobilitat sostenible (20.000€), les subvencions per a associacions empresarials dels polígons industrials de la vila (29.000€) i els plans d’ocupació per a joves (20.000€).

Dret a l’habitatge

Es proposa invertir 158.000€, repartits en 49.000€ per a la cessió d’habitatges socials temporals, 40.000€ pels ajuts per a la rehabilitació d’habitatges, 25.000€ pels ajuts d’emergència per habitatge i 18.000€ per l’elaboració del cens d’habitatges buits, entre altres.

Canvi climàtic

Molins de Rei destinarà 322.000€ per tractar de pal·liar els seus efectes, això es concreta amb 56.000€ per a la realització d’auditories energètiques als equipaments municipals i 266.000€ per a inversions en accions contra el canvi climàtic, emmarcades en el PLACC (Pla Local d’Adaptació al Canvi Climàtic)

Inversions singulars

1.000.000€ en actuacions al Palau Requesens i l’edifici el Molí, 90.000€ en l’arranjament del passeig del Terraplè, 160.000€ en l’elaboració dels projectes de remodelació de la plaça de l’1 d’Octubre i del Parc Pont de la Cadena, 55.000€ en la nova rotonda del carrer Ramon i Cajal, i 390.000€ en millores al camp de futbol Josep Raich. A més a més, 270.000€ en actuacions a diferents edificis i equipaments municipals –esportius, educatius, culturals…- i 400.000€ en millores a la via pública –clavegueram, enllumenat pública, pla d’asfaltat i polígons industrials-.

Molins Energia

Es destinaran 390.000 € a l’empresa Molins Energia, 100% municipal des del gener passat, que assumirà la gestió dels serveis de jardinería i manteniment dels jocs infantils.

R.C.

Primera ampliació del pressupost 2021

En el ple ordinari del mes de març s’aprovava la primera ampliació del pressupost per un import total de 830.321€. Aquests diners es destinaran a la millora dels serveis i equipaments, i a despeses extraordinàries derivades de la COVID-19, principalment.

A l’àmbit de les activitats es destinaran 106.500€, on destaquen els actes culturals, activitats del museu municipal, activitats d’estiu, activitats de (DIS)capacitat, activitats  de joventut, activitats de Ràdio Molins de Rei i accions de participació ciutadana. També es destinaran 185.781€ a  millores de serveis, 91.668€ a millores d’equipaments, 198.728,37€ a despeses derivades del impacte de la COVID-19, 223.642€ als treballadors municipals i 24.000€ a altres assumptes.

R.C.

Pressupostos 2021 Destí de les despeses
Destí de les despeses