Els molinencs usuaris del transport públic han de tenir en compte que Molins de Rei pertany a la Zona 2B del transport metropolità, no a la Zona 1. Els municipis de la Zona 2B estan integrats en el que s’anomena Zona tarifària 1, però no pertanyen a la Zona 1; és a dir, a efectes de pagament dels títols de transport, paguem per una zona, però encara no estem integrats de ple a la Zona 1.

Un usuari molinenc es va sorprendre quan, en voler adquirir una T16 gratuïta, amb la finalitat que el seu fill de sis anys es pogués desplaçar sense pagar a Barcelona, li van anunciar que la T16 només és gratuïta per desplaçar-se entre els municipis que pertanyen a la Zona 2B, on viu, i no per desplaçar-se als municipis que formen part de la Zona 1, com ara la ciutat de Barcelona, destinació a la qual es fan el nombre més gran de desplaçaments per motius d’estudis, salut, familiars…

Aquesta és una excepcionalitat que l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ja va anunciar el desembre del 2018, quan es va fer efectiva la integració de 18 municipis que pertanyen a la Zona 2 al sistema tarifari de la Zona 1. En el número 550 de la nostra revista, de desembre del 2018, ja s’avisava d’aquesta excepcionalitat: “Els municipis de la segona corona metropolitana com Molins de Rei continuem pertanyent a la ZONA 2, però paguem el mateix que els de la ZONA 1. Amb la nova tarifació, es paguen amb bitllets i títols d’una zona tots els desplaçaments entre els municipis de la ZONA 2 integrats al sistema tarifari de la ZONA 1 i els municipis de la ZONA 1, o a l’inrevés. I també tots els desplaçaments des dels municipis de la ZONA 2 integrats al sistema tarifari de la ZONA 1 i els municipis de la ZONA 2 no integrats al sistema tarifari de la ZONA 1, o a l’inrevés. Igualant les tarifes, però mantenint la zonificació, s’aconsegueix que els desplaçaments entre municipis de la ZONA 2 no integrats al sistema tarifari de la ZONA 1 i els municipis de la ZONA 2 integrats al sistema tarifari de la ZONA 1 mantinguin la tarifació antiga. La tarifa plana s’aplicarà a tots els títols integrats de l’Auoritat del Transport Metropolità (excepte a la targeta T-16) i als bitllets senzills”.

En conclusió, els molinencs hem d’abonar el tribut metropolità igual que els ciutadans de la Zona 1, però el nostre municipi encara rep un tracte discriminatori amb relació als municipis de la Zona 1: paguem com a Zona 1, però formem part de la Zona 2B.

La Plataforma d’Usuaris del Transport Públic (PTP) de Molins de Rei demana que es rectifiqui aquesta situació anormal i que es revisin les diferències que actualment existeixen en els títols socials entre els municipis de la Zona tarifària 1, a banda que els títols de transport per als acompanyants dels discapacitats tinguin els mateixos avantatges que els títols per a discapacitats.

Pel que fa a la manca d’informació sobre l’aplicació del tribut metropolità, les plataformes ciutadanes en fan responsables tant l’AMB com els ajuntaments.

La Plataforma d’Afectats pel Tribut Metropolità de Molins de Rei –que va celebrar una reunió informativa el passat 15 de gener a la Federació Obrera amb gran afluència de públic, la qual cosa demostra la gran indignació que ha provocat entre els molinencs el càrrec d’aquest tribut– ha iniciat una recollida de signatures per demanar que el càlcul del tribut no es basi en el valor cadastral dels habitatges i que el repartiment d’aquest impost sigui just, equitatiu i sostenible, és a dir, igual per a tots els molinencs o vinculat al nivell d’ingressos.

Com a resposta a les demandes de les plataformes ciutadanes, l’AMB ha decidit modificar el càlcul del tribut metropolità i ha determinat que es faci a partir del valor cadastral del 2005, cosa que podria suposar una reducció de l’import a pagar.

El Llaç N.562_Gener 2020_Redacció