Nota de premsa de l’Ajuntament de Molins de Rei

Aquests agents tenen l’objectiu de reforçar la conscienciació, prevenció i la informació a comerços i ciutadans de la vila. A més a més, ajudaran amb el repartiment de mascaretes i la divulgació de mesures de protecció a adoptar davant el desconfinament produït per l’estat d’alarma.

Molins de Rei activa un servei de proximitat amb la posada en marxa d’un equip de treballadors i treballadores municipals que promouran el civisme als espais públics i als comerços, així com el compliment de les normes de comportament previstes dins de l’estat d’alarma.

La seva tasca cerca la conscienciació, les actituds i els comportaments cívics informant, requerint i advertint les persones d’aquelles conductes impròpies amb l’estat d’alarma i dins la prevenció necessària per evitar la propagació de la COVID-19.

Tanmateix, repartiran mascaretes a tota la ciutadania que ho requereixi per augmentar la protecció de la població de la vila i, alhora, informaran amb uns díptics els comerciants de Molins de Rei de les mesures adequades d’obertura i atenció al públic.

L’Ajuntament de Molins de Rei vol conscienciar la població sobre la importància dels hàbits cívics i higiènics, tant en l’espai públic com en l’espai privat de les llars i les comunitats.