Article de la Plataforma STOP TRIBUT AMB de Molins de Rei

En l’entrevista que ens va fer Ràdio Molins de Rei el 12 de maig es va parlar de les dues mocions presentades per la Plataforma i que no van voler defensar ni l’alcalde ni els partits polítics de la vila sobre el tribut metropolità (TM). També es va informar del document del director de Presidència de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) a instàncies d’Ada Colau i de l’ampliació de l’augment per gestionar el cobrament del TM del 2020, que sumava un total  de 995.000 €.

A continuació resumim l’última informació que s’origina en el Consell  Metropolità de l’AMB que es va celebrar telemàticament el passat 28 de maig amb l’aprovació d’una esmena o redactat alternatiu presentat pel Grup de Govern (PSC, En Comú Guanyem, ERC i JxC) en contra de la moció presentada per Ciutadans referent al TM. Cal dir que altres grups metropolitans van presentar esmenes que no es van acceptar ni recollir per poder-les treballar. A més, al final del Plenari va intervenir el representant de les plataformes unificades No al Tribut AMB.

 

Què s’aprova finalment?

1-Recalcular el tribut per al 2020 de la forma més favorable per als contribuents sense especificar els càlculs.

2-Amb vista a l’Ordenança Fiscal del 2021, començar a aprofundir en els principis de progressivitat, equitat social, transparència…

3-Establir ajuts per al tribut tant d’usos residencials com establiments comercials, etc.

4-Mobilitat sostenible i un transport públic eficient i de qualitat.

5-Que la Generalitat traspassi el conjunt de les línies interurbanes.

6-Que des de l’Autoritat del Transport Metropolità s’ampliï la tarifació social del transport a aquests 18 municipis.

7-Calendari de millores del transport urbà i metropolità d’aquests municipis.

8-Gestions perquè el Govern de l’Estat ampliï el finançament de l’AMB especialment pel que fa al transport públic i que modifiqui la legislació d’hisendes locals per fer possible altres vies de més i millor finançament de les àrees metropolitanes que no recaigui exclusivament sobre l’actual recàrrec a béns i immobles.

 

Quina és la nostra valoració? 

1-Falta de concreció en les propostes del Govern i tampoc s’observa cap tipus de calendarització. Tot queda molt genèric.

2-No s’ha fet esment a un TM que s’ha calculat malament des dels inicis com així ha estat reconegut per diversos grups metropolitans. Per tant, cal retornar l’import del 2019 i fer-ne efectiu el retorn. No podem normalitzar allò que no és correcte i passar-hi de puntetes.

3-Cal aturar el TM del 2020 fins a tenir una altra base de càlcul. Analitzar els impactes i els beneficis. No s’ha de cobrar per uns serveis que no tenim.

La nostra informació és que el TM de 2020 s’haurà de fer efectiu del 15 d’octubre al 16 de desembre d’enguany. Per tant, cal establir i concretar bonificacions i exempcions per tal d’ajudar tots els veïns. No volem engrunes en forma d’ajuts. L’equitat i la justícia han de ser per a tothom.

4-En cap moment s’esmenta l’injust valor cadastral en el càlcul del TM ni la nul·la equitat ni sostenibilitat. Per tant, s’ha de treballar, des d’ara mateix, per un nou càlcul allà on calgui. A la mateixa AMB, Parlament de Catalunya i Govern de l’Estat que modifiqui la legislació d’hisendes locals i tot allò que s’escaigui per tal d’evitar discriminacions.

5-L’AMB ha de fer un replantejament molt exhaustiu del seu pressupost. Cal aprimar-lo, adequar-lo i optimitzar-lo a la realitat existent.

S’observa també, entre altres coses, que l’AMB atorga subvencions, aportacions i altres ajuts institucionals a favor dels ajuntaments metropolitans, les persones, entitats privades, empreses, partits  polítics, sindicats, ONG, foment de les relacions internacionals, etc. que no tenen res a veure amb el TM.  Estem davant d’una segona Generalitat?

6-Un dels principis de l’AMB és la igualtat i no-discriminació de ciutadans o sectors. Què diem nosaltres? Ens discrimina el valor cadastral.

7-S’està parlant del TM del 2021 amb el mateix patró actual. Entenem que no ha de ser un obstacle el fet que sigui complex canviar una nova base de càlcul que no sigui el valor cadastral. Es pot fer i cal treballar-ho. No cal dir que l’AMB té tota la infraestructura necessària per canviar la situació actual.

8-Trobem a faltar voluntat política per part dels grups majoritaris de l’AMB  (PSC, En Comú Guanyem, ERC i JxC), però agafem la paraula de la presidenta Colau quan diu: “Hi ha voluntat de diàleg, no és un text tancat”.

Per tant, la Plataforma treballa i treballarà per modificar la base càlcul del TM, així com la recuperació del TM del 2019 i posteriors.

Tenim diferents reunions programades, però pendents de l’aixecament de l’estat d’alarma, així com altres gestions que per raons òbvies estan al ralentí. Esperem informar-vos-en al més aviat possible.

Plataforma STOP TRIBUT AMB de Molins de Rei