A finals del mes de gener, abans de l’aprovació definitiva dels pressupostos per a l’any 2019 en el Ple del 13 de febrer, el Govern municipal va presentar l’Audiència Pública del Pressupost amb la voluntat d’afavorir el diàleg i apropar la gestió municipal a la ciutadania. En aquest document s’exposa que el total dels comptes ascendeixen a 30,5 milions d’euros (un 2,6% menys –800.000 euros– que el 2018), mantenen la línia dels darrers anys i no incrementen la pressió fiscal per sobre de l’IPC. El pressupost municipal correspon a 1.198 euros per molinenc.

 


Les despeses fixes

Convé destacar que el 77% de la despesa del pressupost ja està compromesa. És a dir, no hi ha marge de decisió política sobre això. Són sous (ja es contempla l’increment del sou dels treballadors públics, aprovat pel Govern central), subministraments, pagaments d’interessos i altres despeses obligatòries.

 


Altres despeses

Les obres de reforma de de l’avinguda de Barcelona i l’avinguda de València són la principal inversió recollida en els pressupostos. En el capítol d’inversions hi ha prevista una partida d’1,5 milions d’euros per afrontar la primera fase d’aquest projecte estratègic per a la vila.

La resta de les inversions es repartiran en la millora d’equipaments municipals (507.000 euros), arranjament de carrers (190.000 euros) i la millora del camí del riu (90.000 euros). També s’ha dotat amb 88.000 euros les partides d’habitatge i del Pla especial de patrimoni, i la reserva de despeses preliminars per a la nova llar d’avis.


L’endeutament previst

Es preveu que l’endeu-tament per a aquest any 2019 se situï en el 53,4%, un nivell que es manté estable des de l’any 2015 i que facilita prou marge per afrontar qualsevol inversió futura.

 


Destinació de la despesa

-Es manté la dotació del Servei d’Atenció Domiciliària i els recursos per al projecte de suport a persones amb dificultats físiques/psíquiques Vila Inclusiva. També continuarà la dotació en ajuts d’assistència social i en ajuts per als subministraments de la llar.

-Continua el desenvolupament del Pla LGTBI i es manté la dotació per a polítiques de joventut (campanyes de conscienciació sobre drogues i agressions sexistes, campanyes d’emancipació laboral i d’habitatge, creació del Consell de Joves).

-Es mantenen les subvencions a autònoms i a aturats que s’estableixen com a autònoms, els recursos per a les polítiques d’habitatge –incidint en el lloguer social i en la tinença intermèdia– i continuen els treballs per a la construcció d’una nova residència per a la gent gran.

-Polítiques per a la protecció del medi ambient: inversions en la millora de la xarxa de l’aigua i de l’entorn del riu Llobregat i Collserola, campanyes de sensibilització al voltant de la reducció i recuperació de residus, i aportacions a l’àmbit Llobregat (Parc Agrari, horts urbans, aiguamoll, gual inundable, camí del riu) i Collserola (neteja de la riera de Vallvidrera, franges de seguretat de la Rierada, pla de prevenció d’incendis forestals)


El PSC critica els pressupostos

En un comunicat de premsa, el portaveu del Partit dels Socialistes de Catalunya, Xavi Paz, ha justificat la seva negativa a l’aprovació dels pressupostos a causa de la greu reducció en partides en polítiques socials, en temes culturals i en el foment de l’ocupació. Xavi Paz també ha denunciat el greu oblit de zones importants del municipi, com el barri del Canal: “No hi ha cap euro dedicat a la reforma del Parc de les Palmeres. No hi ha cap euro dedicat a la reforma del passeig Pi i Margall (en el seu tram de la carretera al parc) i no hi ha cap euro per a la reforma del carrer Sant Isidre”.

A més, Paz ha afirmat que els socialistes “veiem amb molta preocupació i alhora sorpresa com disminueixen els diners per a les polítiques de l’habitatge o les polítiques d’igualtat o els recursos per als plans d’ocupació propis de l’Ajuntament. Ja estem acostumats a les incoherències dels regidors de la CUP, però aquestes les superen”.

El regidor Miguel Zaragoza va indicar en el debat pressupostari que “no compartim en absolut que diners rebuts per l’Ajuntament per a l’aprofitament urbanístic de ca n’Iborra s’utilitzin per finançar la reforma de la carretera. Desviar 300.000 euros de polítiques del sòl i l’habitatge per acabar de finançar la reforma de la carretera és estar desconnectat d’una de les grans preocupacions del moment, com és la necessitat de fer actuacions en les polítiques públiques de l’habitatge”.

Redacció_el llaç nº 552