ple30web

Nota de premsa de l’Ajuntament de Molins de Rei

El consistori també va donar llum verda a unes noves bases específiques de subvencions adreçades a entitats del teixit associatiu de la vila i mitigar així les conseqüències de la Covid-19 a l’associacionisme molinenc.

 El Ple ordinari del mes de març de l’Ajuntament de Molins de Rei ha aprovat la modificació del pressupost 2021 per un import total d’1.143.997€. Aquesta xifra es destinarà a 5 eixos prioritaris: la reactivació econòmica; les activitats; la via pública, l’espai públic i els edificis municipals; les tecnologies de la informació i la comunicació i la modernització administrativa, i el personal i els serveis municipals. 

 Alhora, l’adjudicació del contracte d’obres de rehabilitació i recuperació del Palau Requesens a l’empresa URCOTEX INMOBILIARIA SLU per un import total de 2.823.871,56€, IVA inclòs. L’obra compta amb un termini d’execució previst de 14 mesos.

 A més, s’ha aprovat el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Molins de Rei i l’AMB per tal d’executar les obres de rehabilitació de l’edifici C del Molí. Amb un pressupost total d’1.802.608,03€ IVA inclòs, l’Àrea Metropolitana de Barcelona, via FEDER, aportarà 716.450,02€ al projecte i la resta, 1.086.158,01€, anirà a càrrec de l’Ajuntament de Molins de Rei, repartida en diferents anualitats fins al proper 2023.

D’altra banda, el Ple va votar a favor de l’aprovació de la bonificació de la quota de l’impost sobre béns immobles de l’exercici 2020 per a un total de 41 immobles de Molins de Rei. Es tracta d’uns habitatges arrendats a un preu inferior al preu de lloguer establert a la bossa de mediació de lloguer gestionada per l’Oficina Municipal d’Habitatge.

És important destacar que, a més, l’Ajuntament de Molins de Rei ha aprovat la creació de dues comissions d’estudi per a la redacció de reglaments i ordenances: una, de l’Àrea de Serveis Centrals i Economia i Alcaldia, i l’altra, de l’Àrea de Desenvolupament Estratègic de la Vila.

Cal constatar que va resultar aprovat l’expedient de contractació del servei de consergeria, manteniment, coordinació i neteja de les instal·lacions esportives municipals i l’inici del procediment de licitació amb un pressupost total de 754.333,17€ fins al pròxim 2024.

 Durant la mateixa sessió plenària, el Ple va aprovar l’adhesió de Molins de Rei a la Declaració contra l’homofòbia: la lesbofòbia, la gaifòbia, la bifòbia i la transfòbia, 2021, i la Declaració Institucional de Ciutats Defensores dels Drets Humans de l’any 2021.

Com a darrer punt dels assumptes dictaminats per les comissions informatives, el Ple va donar llum verd a les bases reguladores específiques per a l’atorgament d’ajuts econòmics de suport al teixit associatiu, associat a l’Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Molins de Rei, que ha resultat afectat econòmicament per la Covid-19.

 Finalment, pel que fa a les mocions, el Ple va rebutjar la moció del Grup Municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya de suport per a la incorporació del permís retribuït de menstruació i climateri a l’Ajuntament de Molins de Rei, però sí que va resultar aprovada per unanimitat la moció del Grup Municipal Molins en Comú per promoure un nou Pla d’Acció d’Energia Sostenible i Clima i l’adhesió al Pacte Europeu pel Clima i l’Energia.