esponaweb

Article de Marta Espona, regidora-portaveu d’ERC

Com és habitual, l’últim dijous de mes vam tenir Ple. El del mes d’abril portava a debat, a banda de dos punts merament informatius, quatre punts a votar i quatre mocions a debatre. No deixa de ser curiós que hi haguessin tants punts de l’equip de govern (els punts a votació) com de mocions presentades: o hi havia poca “teca” de govern o tots els grups representats al consistori tenim moltes ganes de pronunciar-nos amb propostes. És curiós que fins i tot l’equip de govern presentés mocions: una, perquè la cultura servís de “salconduit”, que diuen ells, per poder circular lliurement (PSC) i una altra, contra la gestió del Govern estatal relacionada amb els ERTO (Junts x Molins).

L’apartat del Ple per a presentació de mocions és l’única opció que tenim els partits que som a l’oposició de presentar lliurement propostes en clau local o nacional. Participar amb suggeriments en actuacions que s’estan fent des del Govern local només és possible si el mateix Govern ens ho facilita i, sobretot, si accepten aquests suggeriments. En canvi, les propostes a través de mocions arriben directament fins al Ple només després de complir uns procediments de temps i forma.

En aquest Ple, el grup municipal d’ERC portàvem la proposta de crear un espai de record per a aquells infants morts durant l’embaràs, durant el part o pocs dies després, de qui no s’ha pogut fer un comiat, com també de recolliment per a les famílies que han patit una pèrdua així, alhora que demanàvem un suport i un acompanyament per a aquestes famílies. Sortosament, la moció va ser aprovada per unanimitat. Ara estarem amatents perquè els acords es facin realitat ben aviat.

Vam participar també en una moció proposada inicialment per Molins Camina Podem i Molins en Comú en suport a una demanda per a una llei per a un habitatge digne, i nosaltres hi vam afegir concrecions per bastir una política real i efectiva a Molins de Rei: la dotació de recursos de tota mena a l’Oficina Municipal de l’Habitatge per tirar endavant un pla local de l’habitatge que concreti les actuacions a fer alternatives a la construcció d’habitatge de compra, el cens d’habitatges buits actualitzat i el foment de l’habitatge de lloguer a uns preus adequats a totes les rendes, edats i necessitats especials. Finalment, la CUP també es va afegir en aquesta moció conjunta i hi va incorporar més concrecions per a les actuacions locals i la demanda d’una atenció especial a l’emergència habitacional. Malauradament, la moció no va ser aprovada, bàsicament perquè els dos partits a govern no acabaven de veure clares les propostes, tot i que coincidien amb la base de la moció. Aquesta explicació no deixa de ser curiosa, també.

Francament, resulta trist que PSC i Junts per Molins ja no s’abstinguessin, sinó que votessin en contra d’aquesta moció. Des de l’equip de govern es van queixar que haguéssim estat inflexibles a no voler deixar la moció sobre la taula i esperar que ens convoquessin per a unes trobades de debat sobre aquest tema. El nostre grup ja va deixar una moció sobre la taula el mes de novembre passat per continuar parlant d’aquestes qüestions i, fins a la data, no hem rebut cap invitació a fer-ho.

L’habitatge és un dret bàsic i no es pot convertir en un actiu especulatiu, on el que prima és el benefici econòmic d’uns quants. Cal treure profit del parc d’habitatges actual que tenim i tornar al mercat el que estigui en desús o per rehabilitar. Cal buscar noves fórmules de construcció (si cal) i potenciar un lloguer adequat a les rendes, amb especial atenció als joves, a la gent gran, a les rendes baixes, a les famílies amb situacions especials i a les persones amb necessitats d’espais adaptats.

Amb aquesta moció preteníem posar de relleu que la majoria dels grups a l’oposició estem preocupats per aquest dret bàsic, posar el focus en les necessitats reals de la població de Molins de Rei i, sobretot, evidenciar que és un tema urgent a resoldre. No ens podem escudar més en la falta de recursos. Caldrà buscar-los.

I per què aquest text comença amb el títol “El Ple i el Dia Internacional de la Dansa”? Doncs perquè ens vam quedar amb les ganes de respondre l’explicació que la regidora de Cultura va donar per justificar que retiraven la seva moció: com que les mesures de confinament ja permetien moviment per tot Catalunya, no calia continuar demanant que les entrades a espectacles culturals servissin per poder circular amunt i avall, però que es reservaven l’opció de tornar-ho a demanar, si la situació canviava.

Ens sembla molt bé que es proposi que la cultura sigui un factor que permeti la mobilitat per tot Catalunya i que, per tant, no hi hagi barreres geogràfiques que en dificultin l’accés, però creiem que també estaria bé evitar que hi hagi barreres econòmiques o socials que també discriminin l’accés general a la cultura, com un dret bàsic que també tenim. Ja hem dit en altres ocasions que som partidaris de donar suport a les entitats locals que treballen per fomentar la cultura, però que també cal una promoció i divulgació des de l’Ajuntament. Darrerament hem sentit a parlar molt de la programació estable municipal, però fa més d’un mes que vam demanar que ens facilitessin informació d’aquesta programació prevista i encara no tenim res.

El mateix dia del Ple era el Dia Internacional de la Dansa. És trist que l’equip de govern faci bandera de la seva actuació en l’àmbit de la cultura a través d’aquest cicle Molinencs i Molinenques del qual anem sabent a mesura que se n’organitzen actes, però no aprofités aquest dia per fer visibles les escoles, els professionals i les entitats de la dansa de molt bon nivell i de totes les disciplines que tenim a la vila. I això que en el Ple del mes març es va aprovar que se’ls donaria suport, a més d’altres entitats, per rescabalar-los del perjudici que els havia ocasionat la COVID. Es va perdre una altra oportunitat de donar suport a tota la cultura que es fa a Molins de Rei. Francament, no acabem de veure que la cultura realment sigui una prioritat ben definida per a l’actual equip de govern, sinó més aviat un “anar fent” amb els actes que se’ls van acudint.

Marta Espona, regidora-portaveu d’ERC a l’Ajuntament de Molins de Rei

erc