plefebweb

Nota de premsa de l’Ajuntament de Molins de Rei

Els molinencs i les molinenques que practiquen futbol al CF Josep Raich gaudiran de la instal·lació de la nova gespa gràcies a l’aprovació inicial del projecte de renovació que ha tingut lloc en el Ple ordinari de gener. Està previst que la nova gespa s’estreni al voltant del mes d’agost del 2021.

El Ple ordinari d’aquest mes de gener ha aprovat inicialment el projecte per a la renovació de la gespa artificial del Camp de Futbol Josep Raich, per un import total de 344.113,27 €, i un termini d’execució de 5 setmanes. La gespa es va col·locar l’any 2006 i ara 10 anys després serà canviada. Està previst que aquesta renovació es faci efectiva durant l’època estival, al voltant del mes d’agost.

Durant la mateixa sessió plenària, es va donar llum verd al protocol d’actuació entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Molins de Rei, pel qual es regula la col·laboració en l’exercici per delegació de la competència de protecció de la legalitat urbanística als àmbits del Parc Natural de la Serra de Collserola i el Parc Agrari del Baix Llobregat.

També es va aprovar per unanimitat la prorrogació de les mesures de conciliació de la vida personal i familiar lligades a la COVID-19 per als treballadors/es municipals  i la modificació de la relació de llocs de treball per a la reorganització del Negociat de Serveis Jurídics. Així, es crea el lloc de treball de cap de negociat de Serveis Jurídics, amb la missió de coordinar i garantir els serveis jurídics de l’Ajuntament dirigint i organitzant el personal i els recursos assignats al negociat per tal d’assolir els objectius previstos, entre moltes més funcions.

Quant a les qüestions sobrevingudes, es va aprovar el text Refós del Pla Especial Urbanístic per a la Regulació de les Activitats d’Incineració de Residus i Abocadors i Crematoris a Molins de Rei, darrer pas per la regulació definitiva de les activitats d’incineració a la nostra vila  i la rectificació del Plec de clàusules administratives particulars de la licitació de l’obra de rehabilitació i recuperació del Palau Requesens estimant el recurs de reposició interposat i iniciar de nou el termini per a la presentació d’ofertes.  

Finalment, i pel que fa a les mocions, es va aprovar les següents;  la moció presentada per l’ANC-Molins de Rei per la independència i altres 14 entitats per donar suport als encausats i encausades per les manifestacions a la Jonquera; la moció del grup municipal la CUP Molins, de rebuig a la presència feixista i la militarització de la plaça de l’Ajuntament per part de Mossos i VOX;  i, finalment, per unanimitat, la moció presentada per Molins en Comú i Molins Camina-Podem en relació amb els talls de llum de subministrament elèctric i l’increment del preu de la llum.  

Per contra, no es va aprovar la moció de Molins Camina-Podem per la implantació a Molins de Rei d’un bo social municipal per a necessitats bàsiques, i la moció de la CUP Molins de Rei per exigir la retirada de l’acusació de la Generalitat en les causes obertes contra independentistes.