Nota de premsa de l’Ajuntament de Molins de Rei

Durant les darreres setmanes s’han instal·lat al Parc Mariona diversos refugis de biodiversitat construïts per l’Àrea Metropolitana de Barcelona en col·laboració amb l’Ajuntament de Molins de Rei

Aquests refugis consisteixen en grans troncs d’arbres que es col·loquen a terra i tenen la funció d’atraure i albergar éssers vius com animals, fongs i molses. D’aquesta forma s’afavoreix la proliferació de flora i fauna en parcs urbans, a la vegada que s’incrementa la naturalització del paisatge.

Aquesta actuació s’emmarca dins el Pla de Millora de la Biodiversitat, elaborat per l’Àrea Metropolitana de Barcelona, i té com a principal objectiu establir línies estratègiques per millorar la biodiversitat i el potencial educatiu dels parcs i les platges de l’àrea metropolitana de Barcelona, tot conciliant-ho amb els respectius valors socials.

El pla descriu i diagnostica la situació actual i proposa un conjunt d’actuacions que pretenen millorar les estratègies, els programes i les eines vinculats a l’educació ambiental, a la ciència o a la participació ciutadana.

Paral·lelament, el pla pot ser una eina de consulta per als tècnics municipals i altres administracions, centres educatius o públic en general.

Aquests tipus d’iniciatives permeten tenir cura de la conservació del verd, potencien la diversitat biològica i milloren el nostre entorn per tal que tots i totes en puguem gaudir.