Comunicat de premsa d’ERC Molins

L’inici de les obres per a l’engrandiment del Polígon Riera del Molí amb l’annexió del sector de Les Llicorelles ens ha deixat una imatge de destrucció d’aquest espai que connecta amb el Parc de Collserola.

L’aprovació provisional del pla corresponent en el Ple del darrer setembre incorporava les prescripcions i consideracions fetes per la Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Àmbit Metropolità de Barcelona, però també estava subjecta a la presentació d’un projecte de revitalització, condicionament i recuperació de la riera com a col·lector natural cap al riu Llobregat, així com també la conversió d’aquesta zona en una altra entrada al Parc de Collserola.

Com dèiem, l’inici de les obres només ha deixat entreveure l’espai destruït i, malgrat les peticions d’informació sobre el projecte de la riera efectuades pels regidors d’ERC, l’única resposta rebuda ha estat que tot s’està fent com correspon.

Per a ERC, l’entorn més proper i la preservació del medi ambient en general és una de les preocupacions principals i per això insisteix que cal treballar per la recuperació de la riera ara i no quan les obres ja hagin finalitzat. No s’estan fent les obres tal com es va dir que es farien. Demanem que s’aturin i que es presenti el pla que reculli la preservació de tot l’entorn d’aquest nou polígon.

Però no solament tenim el cas de les Llicorelles. La Rierada i Vallpineda estan a tocar i sempre hem defensat que són zones on no s’hi han de construir més habitatges i que cal preservar. Vivim en una zona entre Collserola i el riu, i hem d’enfrontar-nos a l’especulació que es pugui fer en qualsevol dels dos llocs. Qualsevol intervenció urbanística en aquestes dues zones provocarà, a banda de la desaparició de la natura, un augment de la circulació que anirà en detriment de la qualitat de vida de tots els que vivim a Molins de Rei. Per això donem suport a les plataformes que treballen per aturar qualsevol degradació, com SOS la Rierada o SOS Baix Llobregat i l’Hospitalet, i ens posem al costat de tots aquells que vulguin defensar l’espai natural que ens envolta.

Secretaria de Comunicació d’ERC Molins