Nota de premsa de l’Ajuntament de Molins de Rei

Davant els efectes de la pandèmia, el Ple municipal va aprovar la congelació de tots els impostos i taxes del proper any. Només hi haurà una excepció i és la taxa d’escombraries, que s’incrementarà un 5% per tal d’incentivar la sostenibilitat ambiental anant més a la deixalleria

No incrementar els impostos i les taxes el proper any és la proposta que el Govern local va presentar al Ple municipal del passat 22 d’octubre i que finalment va ser aprovada.  “Els efectes de la pandèmia ens han portat a una situació sanitària, econòmica i social molt difícil i, per tant, creiem que el millor és no incrementar la pressió fiscal”, va explicar el regidor d’Hisenda i Finances, Jordi Enseñat, en la roda de premsa d’ordenances fiscals el passat 21 d’octubre.

“Estem passant una pandèmia global i hi ha molta gent que ho està passant malament. Aquest govern és sensible a aquesta situació”, va explicar a la roda de premsa el primer tinent d’alcalde, Ramon Sánchez.

Així doncs, l’única mesura que incrementarà és la taxa d’escombraries, tant la domèstica com la comercial. “El sentit del canvi es focalitza principalment a incentivar que es vagi a la deixalleria. Això ens ajudarà a millorar la recollida selectiva i a poder fer un tractament millor del nostre rebuig. Amb aquestes ordenances, pretenem promocionar les energies renovables i l’autoconsum fotovoltaic, i així augmentar l’ús de l’energia sostenible”, explicava Enseñat. “Hem d’acostumar-nos a reciclar més i millor, pel bé de tots i totes”, afegia Ramon Sánchez.

S’incrementarà, per tant, la taxa un 2% per al petit comerç i un 5% per a la resta de contribuents. En la taxa domèstica, l’augment no arribarà als 4 euros a l’any per unitat familiar, és a dir, la taxa passaria de 78,92€ (2020) a 82,87€ al 2021.

Al costat d’això, el Govern incorpora una sèrie de bonificacions. Per exemple, si el ciutadà o ciutadana accedeix a la deixalleria 6 vegades a l’any, la bonificació és del 35% i, per tant, percep un estalvi de 29€ a l’any. Si va entre 7 i 10 vegades, la bonificació s’enfila al 45% i, per tant, l’estalvi és de 37€. I, finalment, si visita la deixalleria més de 10 vegades, les bonificacions són d’un 50%, poc més de 41€ a l’any. Aquest canvi anirà acompanyat d’una campanya comunicativa de conscienciació per tal de canviar favorablement els hàbits dels molinencs i les molinenques.

Aquestes noves ordenances fiscals, amb una clara vocació social i retributiva, posa la mirada en aquelles persones més desfavorides econòmicament. És per això que establirà com a referència el salari mínim interprofessional de 2020 (950€/mes) per a l’aplicació de la tarifació social dels ajuts de l’IBI, la taxa d’escombraries i les bonificacions general de les ordenances.

D’aquesta manera, aquesta quantia passa a ser el topall per gaudir dels descomptes en  l’IBI per a famílies nombroses, en la taxa per ocupació de via pública per a reserves d’espai a favor de persones amb mobilitat reduïda o per gaudir de la bonificació en l’impost i la taxa d’obres per instal·lar ascensors en edificis unifamiliars. Totes aquestes són tarifacions socials noves que s’han introduït.

Pel que fa a les ajudes al teixit comercial, l’equip municipal proposa aplicar més bonificacions per impulsar i reactivar el petit comerç. Per a aquells comerços que s’inicien en l’activitat i aquells que han estat buits durant més d’un any i sense activitat, aquests obtindran una bonificació de fins al 30%.

Finalment, Xavi Paz, alcalde de Molins de Rei, demana tant al Govern com a l’Estat espanyol fons per a les administracions locals: “Els ajuntaments segueixen treballant, però els recursos són insuficients per fer front a les conseqüències d’aquesta pandèmia”.