amppresweb

Nota de premsa de l’Ajuntament de Molins de Rei

L’Ajuntament de Molins de Rei dóna compte del tancament de l’any 2020 amb altes xifres d’execució; un 91,8% de la despesa ordinària executada. Durant la roda de premsa, l’equip de govern també va presentar la primera ampliació del pressupost 2021, es destinaran 830.321€ a les activitats de la vila, a la millora dels serveis i els equipaments, a despeses extraordinàries derivades de la COVID-19 , principalment.

Aquesta setmana, l’equip de govern de Molins de Rei ha donat compte de la liquidació del pressupost 2020, el primer pressupost municipal que va haver d’afrontar la situació generada per la COVID-19.

L’alcalde, Xavi Paz, el regidor d’hisenda i finances, Jordi Enseñat, i el primer tinent d’alcalde, Ramon Sánchez, han explicat i valorat les bones xifres d’execució de 2020. Fet que “també explica, en part, la bona salut econòmica de l’Ajuntament de Molins de Rei, fonamentada en anys de bona gestió i feina ben feta per aquest govern” remarca Paz.

Per la seva banda, el regidor d’hisenda i finances, Jordi Enseñat, reconeix que “el 2020 ha estat un any on la COVID-19 va alterar les actuacions que teníem previstes. Tot i la dificultat, hem acabat l’any 2020 amb totes les grans magnituds econòmiques en positiu”. S’han destacat les dades del romanent líquid de tresoreria, el superàvit de l’any 2020, de 3,6M€, la capacitat de finançament de 3,4M€ i l’estalvi net de 3,2M€ .

Pel que fa als ingressos, el regidor indica que “l’escenari de previsions al llarg de l’any  va ser complex pels efectes de la COVID-19, que van afectar les activitats socials i empresarials. Per això, vam seguir aplicant la prudència financera”. Així, l’import previst d’ingressos es va situar en 34.861.729€, i els ingressos liquidats finalment van ascendir fins als 36.247.265€. Per tant, l’Ajuntament va ingressar  1.385.525€ més del previst.

Cal recordar també que, en el decurs de l’any 2020, el govern local va incrementar en 2M€ el pressupost a conseqüència de l’aplicació del superàvit de 2019, fet que va permetre afrontar les noves necessitats derivades situació de la COVID-19. Dels 2.038.132€ es va executar 1.726.933€, amb un grau d’execució de 84,7%.

En relació amb l’execució de la despesa ordinària -la més tangible perquè arriba als molinencs i molinenques en forma de serveis i que correspon als capítols 2 i 4-  l’Ajuntament va preveure  una  despesa per valor de 16.366.277€ i finalment es van executar 15.018.607€. “Ens vam situar en un altíssim grau d’execució, un 91,8%, tot i l’any de la COVID-19” remarca el regidor.

L’àrea on s’ha executat més despesa ordinària és a l’Atenció a les Persones amb 5,7M€. Cal destacar també que es van executar 4,9M€ a Sostenibilitat i Territori, 2,9M€ a Economia i Serveis Centrals, 1,2M€ a Desenvolupament Estratègic de la Vila, i 222.796€ a Alcaldia.

Pel que fa a les inversions, la inversió disponible pel any  2020 se situava en els 4.288.129€ , i la inversió total executada és de 2.767.689€ i per tant el grau d’execució se situa en el 64,5%. Enseñat recorda que “el 2020 ha estat un any complex pel que fa a l’execució d’obres i segurament l’àmbit de les inversions és on més ho hem patit. No hem d’oblidar que hem estat pràcticament un trimestre aturats.”. Tot i això, ha destacat que d’aquests 2,7M€, més de 2M es van destinar a inversions  noves.

Finalment, Paz ha esmentat que d’aquesta liquidació es donarà compte al ple del proper dijous 25 de març.

Aplicació del Romanent Líquid de Tresoreria per l’ampliació del pressupost 2021

El govern recorda que es va explicar que pressupost inicial de l’any 2021 era un pressupost que necessitava ser ampliat. Paz explica que “aquesta és la primera decisió que prenem per començar a completar el pressupost del 2021” i afegeix que “aquesta no serà l’última ampliació que farem. Les anirem fent a mida que tinguem coneixement detallat de les necessitats de molts dels altres conceptes i activitats. Ho anirem complementant al llarg de l’any, al igual que vàrem fer l’any passat”.

La suspensió de la regla de despesa realitzada pel govern de l’Estat permet predisposar dels 3,6M€ de romanent de l’ant 2020 i sense limitacions pel que fa al seu destí. La proposta de l’equip de govern és destinar 830.321€ a activitats, a la millora dels serveis i els equipaments, a despeses extraordinàries derivades de la COVID-19, “un capítol que no ha marxat, segueix vigent en les nostres vides” remarca l’alcalde-  i als treballadors municipals i a altres.

A l’àmbit de les activitats es destinaran 106.500€, on destaquen els actes culturals, activitats del museu municipal, activitats d’estiu, activitats de (DIS)capacitat, activitats  de joventut, activitats de Ràdio Molins de Rei i accions de participació ciutadana. També es destinaran 185.781€ a  millores de serveis; 91.668€ a millores d’equipaments; 198.728,37€ a despeses derivades del impacte de la COVID-19; 223.642€ als treballadors municipals, i 24.000€ a altres assumptes.