Article del Servei Local de Català de Molins de Rei

El 23 de juny vam tornar a la Federació Obrera per poder atendre telefònicament o amb cita prèvia tots els dubtes o necessitats que qualsevol persona pogués tenir en relació amb el català. Durant el confinament, hem estat treballant des de casa i hem tutoritzat un grup del nivell Suficiència 3 perquè obtinguessin el nivell C1, hem enviat alumnes cap a la plataforma Parla.cat perquè poguessin acabar el nivell que havien començat amb nosaltres, hem revisat 131 documents que han suposat 213 pàgines i hem aparellat 8 persones amb aprenents o voluntaris per practicar el català.

Des de la tornada a la Federació hem atès persones que necessitaven els certificats impresos dels nivells impartits, hem continuat assessorant en la correcció de textos i sobretot hem estat informant sobre el curs que ha d’iniciar-se a final de setembre.

El primer aspecte que serà diferent és el procés de matriculació. Fins ara hi havia dues setmanes de temps per fer la matrícula dintre d’uns horaris d’atenció al pública. Aquest any, seguint les mesures de prevenció que s’estipulen per a tots els serveis de l’Administració, a partir del 7 de setembre caldrà trucar per telèfon al Servei per demanar cita prèvia per fer la matrícula i les proves per detectar el nivell de les persones que no tinguin cap acreditació de llengua. Aquesta situació especial ens permetrà, d’una banda, agilitar els tràmits amb els alumnes antics, ja que només caldrà renovar la matrícula amb el pagament del rebut que els enviarem per correu electrònic, i, de l’altra, atendre personalment només els que siguin nous o els que no puguin fer tràmits telemàtics.

L’inici de curs està previst per a finals de setembre i, com sempre, la matrícula serà trimestral; per tant, de setembre a Nadal. Això no obstant, com a conseqüència de les mesures de prevenció establertes, s’estan plantejant dues modalitats de curs: presencial i virtual. Els nivells orals (Inicial Bàsic i Elemental) seran presencials i els nivells escrits (Intermedi i Suficiència), podria ser que fossin virtuals, tutoritzats per personal del nostre Servei. Les mesures actuals de distància de seguretat entre persones fa que s’hagi de calcular menys persones per grup, que potser s’hagin de desdoblar grups i que, potser, de resultes de tot plegat no es puguin obrir tots els nivells. El setembre ja estaran definitivament concretades les condicions en què treballarem. Per aquest motiu, davant de qualsevol dubte, truqueu-nos al 93 680 52 63, extensió 5, o envieu-nos un correu electrònic a l’adreça slcmolins@cpnl.cat.

Vivim un temps de replantejament i redefinició de moltes coses, i l’ensenyament és un dels aspectes que s’està adaptant a les necessitats de la població i a les circumstàncies que ens condicionen. Segurament som davant d’una nova manera d’aprendre. Cal buscar-li els aspectes positius i, sobretot, fer que ningú es quedi sense l’oportunitat de seguir-la.

Servei Local de Català de Molins de Rei