Nota de premsa de l’Ajuntament de Molins de Rei

La feina realitzada  amb el Consell d’Adolescents de Molins de Rei ha estat valorada i inclosa al Banc de Bones Pràctiques dels Governs Locals de Catalunya (BBP) de la Federació de Municipis de Catalunya i de la Fundació Carles Pi i Sunyer d’Estudis Autonòmics i Locals, com a pràctica significativa i que representa una aportació innovadora i de qualitat que pot servir de referència a altres ajuntaments i entitats.

La creació del Consell d’Adolescents va néixer de l’interès de l’Ajuntament de Molins de Rei per obrir un nou espai de participació per la ciutadania més jove del nostre municipi, donant així continuïtat al projecte de participació infantil que es va iniciar amb el Consell d’Infant l’any 2016.

Amb l’objectiu d’incorporar els joves a la vida pública a través de la seva mirada, coneixent què pensen i descobrint allò que els amoïna i que els i les adolescents de la vila, alhora, desenvolupin diferents habilitats com l’empatia, el diàleg, l’esperit crític i la capacitat de participació en els assumptes públics.

El primer Consell d’Adolescents va treballar en l’Organització d’activitats per adolescents i joves per les Festes de Primavera i organitzar a la Festa Major de Sant Miquel.

El segon Consell d’Adolescents ha treballat sobre la sostenibilitat, l’ecologia i l’igualtat de gènere mitjançant un projecte al voltant dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030 aprovats a les Nacions Unides.