Nota de premsa de la Generalitat de Catalunya

  • El Departament d’Empresa i Coneixement, a través de l’Agència Catalana del Consum (ACC), ha impulsat l’informe“Impacte de la crisi sanitària per la COVID19 en els hàbits de consum de la població catalana”, que analitza, per mitja d’enquesta d’opinió, les afectacions principals que han patit les persones consumidores com a conseqüència de la pandèmia, identifica quin ha estat el seu comportament durant el confinament i analitza els possibles canvis i tendències de futur en el consum.

 

  • Un 40% dels entrevistats són persones ocupades, el 14% ha sofert un ERTO, i el 14% es troba en situació d’atur. La majoria conviuen amb la parella i fills i els ingressos mensuals de la llar es troben entre els 1.000 i els 2.000 euros.

 

  • En hàbits de consum, durant el confinament, un 29% dels catalans ha augmentat la despesa en compres presencials, principalment en alimentació fresca i sobretot en supermercats i botigues de proximitat.

 

  • I en el “món post-confinament”, l’estudi indica que la por al contagi pot ser un factor que pot condicionar el consum. A curt termini, un 73% considera que la por al contagi continuarà molt o força present en espais o esdeveniments amb molta gent. I apunta que el 42% dels enquestats aniran de vacances aquest estiu.

 

El 53% dels catalans ha patit afectacions en l’àmbit del consum per la crisi de la COVID-19. Aquesta és una de les dades principals que s’extreu de l’Informe “Impacte de la crisi sanitària per la COVID19 en els hàbits de consum de la població catalana” que ha impulsat el Departament d’Empresa i Coneixement, a través de l’Agència Catalana del Consum (ACC), per tal de conèixer les afectacions principals sobre les persones consumidores per la situació d’emergència generada per la pandèmia i, al mateix temps, identificar quin ha estat el seu comportament durant el confinament i poder analitzar els possibles canvis i tendències de futur en el consum, tot amb l’objectiu de potenciar la tasca de protecció i defensa dels drets de les persones consumidores.

Aquest informe, elaborat mitjançant enquesta d’opinió, s’emmarca en el Pla Estratègic 2019-2023 de l’Agència Catalana del Consum (ACC), que contempla actuacions que apostin per la recerca, el coneixement, la innovació i la difusió per tal d’impulsar eines a l’abast de les persones consumidores, de les empreses, les entitats i les administracions i millorar-ne la informació, la formació i la sensibilització, amb especial incidència en els nous productes i serveis, les noves tendències del mercat i els nous hàbits de consum.

Davant de la situació actual d’excepcionalitat, l’ACC ha impulsat aquesta enquesta que forma part de la campanya global Cuidem el Consum, que s’ha dut a terme des de l’inici de l’estat d’alarma, amb la finalitat de fomentar un consum responsable i solidari, i alhora poder donar resposta a la ciutadania davant la situació d’emergència generada per la COVID-19, i les casuístiques diverses que podien afectar els seus drets com a persones consumidores.

En aquest marc, la directora de l’Agència Catalana del Consum (ACC), Beth Abad, ha presentat avui, a través del canal de Youtube de l’ACC, a organismes públics i entitats representatives de diversos sectors productius de Catalunya, els resultats de l’Informe “Impacte de la crisi sanitària per la COVID19 en els hàbits de consum de la població catalana”.

La directora Beth Abad ha destacat la necessitat de l’elaboració d’aquest informe, “en el marc d’aquesta crisi  inèdita i de dimensions mundials, calia aquesta acció proactiva de recerca i innovació, eixos estratègics de l’Agència, per saber quin és l’impacte de la COVID-19 sobre els hàbits de consum dels catalans”. Un informe “que dona pas a un estudi qualitatiu que s’ha encarregat al grup de recerca Factor Humà, Organitzacions i Mercat (FHOM) de la Universitat Rovira i Virgili (URV) i que analitzarà amb més profunditat el post confinament, com econòmicament i social ha impactat la crisi”, ha anunciat la directora. La directora també ha volgut ressaltar que “un dels drets  fonamentals que tenen les persones, és el dret a estar informats, si disposem d’informació del que està passant, estarem més preparats per fer tots un consum molt  més responsable i solidari”.

D’altra banda, la directora ha assenyalat que les conclusions que s’han extret de l’informe permet a l’Agència “reorientar campanyes estratègiques a curt i mig termini, per tal de donar resposta a problemàtiques que ha recollit la pròpia enquesta.” “Tornarem a recuperar la campanya de consum responsable, apostarem per potenciar fortament l’arbitratge i la mediació en consum, i treballarem en campanyes d’inspecció  específiques en àmbits concrets per tal de defensar el dret de les persones enfront a engany o estafes, entre d’altres, ha reblat Beth Abad.

Les dades principals de l’informe indiquen que un 53% dels catalans ha patit almenys alguna afectació en l’àmbit del consum, derivada de les mesures preses per fer front a la pandèmia. Un 7,2 % afirma que l’han enganyat o intentat estafar, mentre que un 40% considera que ha patit l’augment injustificat del preu d’algun producte o servei que ha adquirit durant el confinament.

De l’informe també s’extreu, amb relació als canvis en els hàbits de consum durant el confinament, que un 29% dels catalans ha augmentat la despesa en compres presencials, principalment en alimentació fresca i sobretot en supermercats i botigues de proximitat. També s’indica que el 31,1% ha decidit posposar alguna compra o despesa que tenia prevista abans de la crisi, tot i que, d’aquests, el 46% diu que la farà un cop acabi el confinament.

Pel que fa als hàbits de consum post-confinament, l’informe de resultats destaca que la por al contagi pot ser un factor que condicioni el consum de futur. A curt termini, un 73% considera que la por al contagi continuarà molt o força present en espais o esdeveniments que impliquen grans concentracions de gent, sobretot els concerts, el transport públic, els esdeveniments esportius o les festes populars. D’altra banda, apunta que el 42% dels enquestats aniran de vacances aquest estiu, tot i que el 15% canviarà els plans previstos inicialment.

 

Principals dades de l’Informe “Impacte de la crisi sanitària per la COVID19 en els hàbits de consum de la població catalana”

L’informe, elaborat pel Gabinet d’Estudis Socials i d’Opinió Pública GESOP, ha obtingut la informació de base mitjançant una enquesta telefònica que s’ha realitzat durant el mes d’abril a una mostra de 1.001 residents a Catalunya, majors de 18 anys.

Aquest informe, que s’estructura en vuit capítols, té com a finalitat 6 objectius: identificar els canvis en els hàbits de compra durant el confinament; conèixer les afectacions per la crisi de la COVID-19 en temes relacionats amb el consum; analitzar la percepció sobre si la crisi sanitària afavorirà un consum més responsable; i mesurar els possibles canvis en els hàbits de compra després del confinament, així com la capacitat de despesa en aquesta nova etapa. A més, ha volgut analitzar el paper de l’Agència Catalana del Consum i de la campanya #CuidemElConsum, en context de crisi sanitària.

Amb relació al perfil sociodemogràfic i sociolaboral dels enquestats, un 40% dels entrevistats són persones ocupades, el 14% ha sofert un ERTO, el 14% es troba en situació d’atur, el 4,9% són estudiants, un 3,4% es dediquen a les tasques de la llar i el 23,7% són jubilats. Cal destacar que un 60,1% dels enquestats indiquen que es trobaven en actiu abans de la crisis sanitària. D’altra banda, l’informe ressalta que la majoria dels entrevistats conviuen amb la parella i fills i els ingressos mensuals de la llar es troben entre els 1.000 i els 2.000 euros.

 

Un 53% dels catalans ha patit afectacions en l’àmbit del consum per la crisi de la COVID-19

L’informe recull, amb relació a les afectacions de la crisi sanitària en l’àmbit del consum,  en primera instància que 1 de cada 4 dels enquestats (el 25,3%) diu haver pagat per algun producte o servei amb anterioritat, que no ha pogut gaudir com a conseqüència de la COVID-19.

Quan es pregunta, però, per afectacions en productes o serveis concrets, el total de persones afectades augmenta. El 53,5% dels catalans afirma haver patit almenys una afectació relacionada amb serveis que es paguen per quotes, viatges d’oci, entrades per a espectacles o bitllets d’avió.

L’enquesta ha abordat més concretament aquestes 4 tipologies de servei, ja que són les que s’han vist més afectades per les restriccions de l’estat d’alarma: el 37,3% de les afectacions són en serveis que es paguen per quotes, el 19,3% per viatges d’oci, el 15,8% en entrades per a espectacles i el 12,4% són relacionades amb bitllets d’avió.

Pel que fa a les solucions que s’han proporcionat als afectats, de les persones que han pagat per serveis no prestats, un 44.0% ha rebut solucions econòmiques –ha recuperat els diners totalment o parcial–, un 38,4% ha obtingut solucions alternatives – ajornament, val o abonament, etc.–, un 12,9% considera perduts els diners i un 31,7% no ha rebut cap resposta per part de l’empresa.

Per  tipologia de serveis, el 50,3% dels que han perdut un viatge d’oci pagat ha recuperat els diners totalment o parcial, al 27,5% li han ofert d’altres solucions –ajornament, val o abonament, etc. –, mentre que el 19,7% no ha rebut cap resposta.

En el cas de quotes per algun servei no utilitzat, el 30,3% ha rebut una solució econòmica, un 30,5% ha acceptat una solució alternativa, el 24,7% diu que no ha arribat a cap acord amb l’empresa i un 14,5% considera perduts els diners que ha pagat.

El 29,1% dels consumidors que tenien entrades per a un espectacle que s’ha cancel·lat, ha recuperat els diners –totalment o parcial–, al 39,9% li han ofert solucions alternatives al reemborsament de diners i el 26,5% no ha rebut cap resposta.

En darrer lloc, el 40% de les persones afectades per la cancel·lació d’un vol diu que ha recuperat diners totalment o parcial, el 35,4% ha rebut solucions que no impliquen el retorn dels diners del bitllet –principalment un canvi de data o un val– , i el 24% encara no ha rebut cap resposta.

 

Un 7% dels catalans afirma que l’han enganyat o intentat estafar en la compra o contractació d’un servei

Segons l’informe, un 7,2% dels enquestats afirma que l’han enganyat –o ho han intentat– en la compra d’un producte o la contractació d’un servei durant el confinament. D’ells, però, només el 14% ho ha denunciat.

Aquests enganys es produeixen tant a Internet (lloc web, correu electrònic) com fora de l’àmbit digital (botigues presencials, per telèfon, etc.). Pel que fa a la naturalesa dels enganys, el 27% de les afectacions tenen relació amb l’extracció de dades personals, i més d’un 20% cita específicament l’abús de preus en mascaretes i gels.

 

Més del 42% dels catalans considera que ha patit augments injustificats del preu d’algun producte

Amb relació a les males pràctiques comercials, el 42,3% dels enquestats indica que ha patit l’augment injustificat d’algun producte, la majoria en aliments frescos (43%). Pel que fa a productes d’higiene destinats a prevenir el contagi, la percepció és que el producte que més ha augmentat de preu són les mascaretes (34,5%), seguit dels gels desinfectants per a les mans (21,7%) i els guants (12,3%). Cal destacar que l’enquesta es va fer abans de la regulació del preu d’aquests productes.

 

 Un 31% dels catalans ha posposat alguna compra o despesa prevista abans del confinament

L’informe també analitza l’afectació en la despesa en el consum, i indica que 3 de cada 10 catalans (el 31,1%) ha posposat alguna compra o despesa que tenia prevista fer abans que es declarés l’estat d’alarma per la COVID-19. D’ells, el 46% diu que la farà un cop acabi el confinament, el 37% la farà més endavant i el 7,7% deixarà de fer-la.

Les despeses relacionades amb la compra de mobiliari i utensilis per a la llar (25,4%) o les reformes (24,1%) són les que més s’han posposat; seguides de la despesa en oci, viatges i escapades (21,9%) i  en els productes informàtics (10,9%).

 

 Un 29% dels catalans ha augmentat la despesa en compres presencials

L’informe també ha analitzat els canvis en els hàbits de compra durant el confinament, tant en compres presencials com per internet, i per tipus d’establiments i productes.

Pel que fa a les compres presencials, durant el confinament, una quarta part dels catalans diu que ha incrementat la despesa en compres presencials (el 29,2%), sobretot en supermercats i botigues de proximitat. Per contra, ha disminuït considerablement la compra en hipermercats i en mercats. El 41% ha fet la mateixa despesa que abans del confinament i gairebé un 30% ha augmentat la despesa en compres presencials. L’augment de la despesa s’ha destinat principalment a alimentació fresca, tant a supermercats (64,8%) com a botigues de proximitat (78,4%).

Pel que fa a les compres en línia, un 41% ha comprat per internet durant el confinament i, entre aquests, un 5% ho ha fet per primera vegada. Tot i que durant el confinament baixa la proporció de persones que compra en línia (abans del confinament era un 54%), un terç dels que ara hi compren gasten més que abans. El decreixement d’aquest tipus de compra té relació directa amb l’aturada de dos sectors destacats en la compra/contractació en línia: els viatges –especialment la contractació de vols– i els espectacles –compra d’entrades de cinema, per a concerts, teatre, etc.–. Pel que fa a la despesa, el 32% de les persones que han fet compres en línia durant el confinament ha gastat més i un 39% igual que abans. A les plataformes d’Internet destaquen sobretot els serveis/productes d’oci, que representen un 60% de les compres. Gairebé el 40% han fet alguna compra amb entrega a domicili.

 

Tendències a curt i mig termini en els hàbits de consum

L’informe també mesura els possibles canvis en els hàbits de compra després del confinament, així com la capacitat de despesa en aquesta nova etapa. Analitza el que anomena el nou “món post-confinament”.

Un 37% dels enquestats creu que, després del confinament, els ingressos de la seva llar es reduiran, mentre que gairebé el 49% preveu que es mantinguin. El 63% mantindrà la mateixa despesa en les seves compres presencials un cop acabi el confinament, en canvi, pel que fa a les compres per internet, només el 33% diu que mantindrà la mateixa despesa.

A curt termini, s’observa un perfil de consumidor que generarà despesa bàsicament en alimentació fresca, productes d’higiene personal, serveis de salut i productes de neteja, i menys avesat a fer despesa en menjar preparat, plataformes de televisió o viatges. De fet, el 60% dels enquestats creu que la crisi del coronavirus afavorirà un consum més responsable.

L’informe també ha volgut tenir en compte el factor de la por com a element que pot condicionar els consumidors a l’hora de prendre una decisió de compra. En aquest sentit, un 73% considera que, a curt termini, la por al contagi continuarà molt o força present en espais o esdeveniments amb molta gent, sobretot els concerts, el transport públic, els esdeveniments esportius o les festes populars. Per contra, en espais laborals o en establiments comercials la por al contagi disminueix.

Finalment, l’informe apunta que el 42% dels enquestats anirà de vacances aquest estiu, però d’aquests, el 15% canviarà els plans previstos inicialment. Un 24,4% tenia pensat fer-ho, però finalment no ho farà.

En aquest enllaç podeu accedir a la presentació de l’informe que s’ha realitzat avui:

https://www.youtube.com/consumcat

Adjuntem Resultats de l’Informe Impacte de la crisi sanitària per la COVID19 en els hàbits de consum de la població catalana” :