El binomi progrés/preservació mediambiental (poseu-hi aquí les matisacions que més us plaguin) configura un debat recurrent i de difícil resolució satisfactòria per als defensors d’una alternativa o l’altra. A més, se sol complicar per la forma amb què sovint es presenten i s’executen els projectes que incideixen en actuacions que forçosament han d’implicar alteracions en ambdós àmbits.

Aquest seria el cas de la urbanització del polígon de les Llicorelles, que ha generat la natural contestació de determinats grups i persones a títol individual i del qual trobareu informació més detallada en les pàgines interiors.

Com diu la dita popular “Déu nos en guard d’un ja està fet” i el fet és que les obres, com és ben visible, tiren endavant, havent passat els tràmits administratius i institucionals amb rigor i transparència, segons defensa l’alcalde Xavi Paz, preguntat sobre el cas. El que la pressió popular ha aconseguit són unes reformes del projecte inicial que suposaran unes eventuals millores de mobilitat i de l’entorn natural de l’espai.

És evident que la circulació de vehicles de tot tipus que han de transitar per aquest sector suposa un dels principals problemes a resoldre per tal que no es vegi afectada la ja prou complicada circulació per la nostra vila i això suposa la implicació de diverses administracions. Les experiències, en aquest sentit, no són pas gaire bones. Atesa la situació, caldrà que l’Ajuntament ho vetlli de prop i no deixi que la resolució del tema es dilati més del que sigui estrictament necessari.

El Llaç nº 565_Juliol-Agost 2020_Editorial