Nota de premsa de l’Ajuntament de Molins de Rei

ACTUALITZACIÓ: Aquests són els drets del treballador davant d’un ERTO

L’Ajuntament de Molins de Rei informa els molinencs i molinenques afectats amb un expedient temporal de regulació d’ocupació (ERTO) sobre els seus drets.

Els treballadors i treballadores que hagin patit un ERTO no perdran el seu lloc de feina, ja que l’empresa està obligada a mantenir-los contractats  un mínim de 6 mesos; alhora, tindran dret a la prestació contributiva d’atur –encara que no compleixin el requisit de cotització prèvia exigit– i aquest tipus d’atur no computarà als efectes de períodes de prestació futures.

Per altra banda, és important remarcar que, durant l’ERTO, no es donaran de baixa els treballadors a la Seguretat Social. Tothom seguirà donat d’alta, amb independència que la seva empresa pugui estar exonerada del pagament de les cotitzacions a la Seguretat Social.

El 29 de març, es va acordar al Consell de Ministres un permís retribuït recuperable des del 30 de març fins al 9 d’abril (ambdós inclosos) per als treballadors que no teletreballin, sempre que no estiguin immersos en un ERTO o bé es prestin serveis essencials. S’ha de pactar amb l’empresa de quina manera es recuperaran aquestes hores de permís retribuït recuperable.

Les persones que desenvolupen la seva tasca a serveis essencials –això és, a centres, serveis i establiments sanitaris, com són hospitals i/o ambulatoris, centres socials de gent gran o per a persones dependents o amb discapacitat, residències i centres de dia, ja siguin de titularitat pública o privada o en qualsevol dels règims de gestió que determini el Ministerio de Sanidad o Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030–  no poden ser subjectes d’un ERTO ni d’un permís retribuït.

D’altra banda, la mateixa empresa és qui gestiona la prestació dels afectats. No és necessari que cada treballador afectat presenti la seva sol·licitud individual, sinó que seran les empreses les encarregades de gestionar la prestació dels treballadors afectats directament amb el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). Així, els treballadors afectats per un ERTO no han de fer cap gestió, les ha de fer l’empresa; només han de facilitar la documentació a l’empresa si  la demana i, això sí, estar o haver estat apuntat al Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) alguna vegada.

El Servei d’Ocupació de Catalunya ha establert un nou telèfon gratuït d’atenció a consultes, el 900 800 046, mitjançant el qual els professionals del SOC podran orientar-te si ets un dels afectats per un ERTO.

Si no has estat mai apunta’t com a demandant d’ocupació, tens dues opcions per inscriure-t’hi: o via on-line a través del www.bit.ly/formularisoc o bé trucant al telèfon de l’Oficina de Treball www.bit.ly/cercadoroficines.

La Generalitat i el Gobierno de España informen que en aquests moments d’excepcionalitat absoluta, la prioritat, en matèria econòmica, rau a protegir el teixit productiu i social i a donar-li suport per minimitzar l’impacte en l’economia i aconseguir que, un cop finalitzat  l’estat d’alarma, es produeixi un rebot en l’activitat econòmica al més aviat possible.