Informació facilitada per l’Oficina del Síndic de Greuges

Durant l’any passat el Síndic de Greuges va rebre un total de 89 requeriments per diversos temes, dels quals 47 van ser queixes i 42 consultes. Dels 89 requeriments rebuts, 10 (9 queixes i una consulta) es van fer el 6 de març del 2019 quan l’Oficina del Síndic es va traslladar a Molins de Rei.

Enllaç a:

Informe anual 2019_Dades de l’actuació del Síndic de Greuges_Baix Llobregat