Informe del Consell Comarcal del Baix Llobregat

El nombre de centres de cotització augmenten en 129 i el d’afiliacions disminueix en 9.718. La població assalariada disminueix un 3,7%, la població autònoma es manté  i les empreses augmenten un 0,6% respecte al trimestre anterior. El descens de població assalariada ha estat major al Baix Llobregat que a l’àmbit metropolità o al conjunt de Catalunya.

Les diverses activitats relacionades amb la construcció són les que més creixen en afiliació. En canvi, les activitats de serveis socials sense allotjament i l’educació són les que perden un major nombre de població ocupada.

En el cas de les variacions en termes anuals, emmagatzematge i afins al transport, serveis de tecnologies de la informació i activitats administratives són les que més creixen en afiliació. Les activitats de serveis de menjar i begudes, comerç al detall i transport aeri són les que perden més afiliació.

L’atur augmenta en el segon trimestre de l’any (6.916 persones més, +16,3%). En termes interanuals, l’atur registrat també creix (12.364 persones més, +33,4%). L’augment de l’atur d’aquest trimestre es concentra especialment entre les dones més joves. En aquest trimestre, les persones treballadores majors de 55 anys són els que registren un menor creixement de l’atur.

Pel que fa a la contractació, disminueixen en 34.020 els contractes registrats respecte el trimestre anterior i en 42.231 contractes menys respecte el segon trimestre de 2019.

INFORME TRIMESTRAL DE CONJUNTURA LABORAL L’INFORME EN UN MINUT. 2T 2020.pdf


Informe de la Diputació de Barcelona

El mes d’agost tanca amb un 2,3% més d’aturats que el juliol

Segons el darrer Informe mensual de l’atur registrat als municipis i comarques barcelonines, elaborat per la Diputació de Barcelona, el mes d’agost del 2020 tanca amb 357.040 demandants d’ocupació considerats desocupats, inscrits a les oficines del Servei Públic d’Ocupació a la demarcació de Barcelona. Aquesta xifra és un 2,3% superior (7.992) a la de demandants del mes anterior i un 27,7% superior (77.533) a la de demandants del mateix mes de l’any anterior.

Per sectors, aquest mes d’agost hi ha un augment en gairebé tots, especialment en educació, comerç, restauració, construcció, administració pública, i activitats esportives i associatives, entre d’altres. Per sexe, l’atur masculí puja un 2,2% mentre que el femení un 2,3% i, per edats, afecta més en els joves (2,6%) que en la resta d’edats (2,2%). Per comarques, totes excepte l’Alt Penedès incrementen el nombre d’aturats respecte el mes anterior, destacant el Berguedà, Moianès, Bages, Osona, i Anoia.

Podeu consultar les dades de l’Informe sobre l’atur registrat als municipis i comarques de la demarcació de Barcelona del mes de juliol  de 2020 clicant aquí.