El jaciment arqueològic amb restes iberoromanes (segle II-I aC) descobert l´any 1971 i en el qual, durant l’excavació que es va fer entre els anys 1972 a 1974 es varen trobar una gran quantitat de fragments de ceràmica pintada, gerros, àmfores i vasos, actualment es troba en un estat de deixadesa i abandonament com mostren aquestes fotografies.

En el seu moment es va tancar el seu entorn amb unes tanques metàl·liques per poder-les preservar millor, però ara no es poden contemplar ni gaudir, ja que estan envoltades d’herbes i vegetació alta que impedeixen la seva visió. L’aspecte que ofereix és descuidat, impropi d´un lloc amb tanta història per la nostra vila.

Text i fotos: Vicenç Joan Camps