Article de la Plataforma ciutadana Stop Llicorelles

Les obres al polígon DSV continuen. Els murs de formigó s’alcen afectant espais protegits per la Xarxa-Natura UE 2000 i fins i tot terrenys del Parc de Collserola. L’Ajuntament el defensa al·legant complir amb la legalitat, i anunciant “haver aconseguit millores importants” en el planejament. ¿Ha estat inútil –del tot- la nostra lluita?

Siguem clars: la mobilització contra el desplegament del polígon DSV a Les Llicorelles aprovat, aplaudit i defensat pel consistori de Molins de Rei, no ha aconseguit aturar unes obres que avancen a gran ritme. ¿Ha fracassat la plataforma ciutadana Stop Llicorelles en no complir els objectius que anuncien el seu nom?

Tanmateix, els incompliments legals denunciats a la Fiscalia del Medi Ambient, segueixen sense resposta i doncs, romanen encara sense “sentència”: s’han realitzat moviments de terres fóra del seu àmbit a la zona inclosa al Parc Natural i a la Xarxa Natura UE 2000, i encara s’hi manté el nou vial a tocar de la riera, en un traçat que es troba clarament fora de la legalitat.

Els moviments dins l’àmbit del projecte estan inclosos a l’Avaluació Ambiental Estratègica realitzada, però no s’ha fet la necessària Avaluació Ambiental del total del projecte urbanístic.

El Polígon, tal com està projectat, fragmenta encara més el Parc Natural de Collserola, perquè aïlla un sector de l’espai natural entre Molins de Rei i el Papiol.

A més a més, la superfície de l’interior de l’àmbit s’amplia innecessàriament col·locant una rotonda allunyada de les naus, que té com a “objectiu confessat” al propi “Projecte d’urbanització del sector industrial Les Llicorelles. Revisió Novembre 2019”,  una connexió amb el Papiol que es faria trepitjant encara més terrenys propis del Parc.

L’Ajuntament va replicar aquesta denúncia amb la creació d’una innòcua “Comissió de seguiment” on hi ha presentat uns informes de part, -elaborats per la mateixa Àrea de Sostenibilitat i Territori que ha permès les citades il·legalitats!-, i per un equip “extern” d’arquitectes -contractats i pagats amb diners públic- que, com no podia ser d’una altra manera, ho justifiquen amb uns arguments que, igualment, i com hem denunciat públicament (https://forumllac.wordpress.com/2020/07/23/comissio-obres-a-les-llicorelles-informes-que-ho-afinen/), es basen en arguments tècnics, legals i urbanístics que no se sostenen.

Restauració… o disfressa?

El projecte de restauració de la zona, com denunciava Stop Llicorelles, era pírric i només “engalanava” els immediats voltants de la zona “poligonitzada”…

Com a resposta a les crítiques, l’Ajuntament va anunciar a “caixa, bombo i plateret”, la signatura d’un acord on “s’aconsegueix que sigui la promotora” qui es faci càrrec “d’un nou projecte de restauració que augmenta i millora l’àmbit d’actuació en tota la zona de Can Rabella fins passats els ponts de Can Baruta”. En certa manera, aquest cop sí, va fer cas de  la nostra exigència en Comissió.

Diguem-ho doncs alt i clar: si s’ha aconseguit un millor projecte de restauració, ha estat només gràcies a la mobilització popular al voltant de la Plataforma. L’Ajuntament no ho hauria fet si no fos per això.

Tanmateix, hem de continuar perquè això no quedi en paper mullat.

  • Demanem un reconeixement i la solució dels  incompliments.
  • Exigim garanties d’execució i manteniment del projecte.
  • Exigim que la zona sigui restaurada prioritzant les necessitats ecosistèmiques de l’espai, i sempre sota la supervisió del Consell Científic assessor del Parc de Collserola.
  • Demanem també el compliment de què les actuacions de restauració “publicitades” siguin totals i s’implantin de manera immediata, incloent-hi tot l’espai fins a la desembocadura de la riera al Llobregat, i que es realitzi un ple seguiment de la seva evolució i implantació.

Camions, camions…

Malgrat tot, el cert és que no s’han atès, encara, altres demandes importants de la Plataforma, com ara la reducció de l’àmbit general d’afectació del projecte, en particular sobre terrenys pertanyents a la zona protegida per la XN UE2000, o la d’eliminar la dita rotonda, perquè aquesta obriria també la porta a donar accés a una zona d’equipaments prevista pel projecte però que des de Stop rebutgem del tot per innecessària… ni tan sols pel funcionament de les naus industrials.

Per una altra banda, Stop Llicorelles segueix denunciant el pacte de silenci permès per l’Ajuntament respecte a la profunda afectació que comportarà per la salut pública dels vilatans, el trànsit anunciat pel mateix projecte: entre 190 i 250 camions de fins a 50 metres de llargada diaris, i més de 800 desplaçaments al dia, entre dilluns i divendres!

Reclamem que es posi a debat el Pla de Mobilitat que ho hauria d’implantar, i les solucions previstes al trànsit viari i per a la contenció de la contaminació atmosfèrica i acústica inevitablement ocasionada a la nostra vila per la presència de la logística DSV.

Recordem que, amb l’altra mà, fàtuament, l’Ajuntament de Molins de Rei ha signat aquest 2020 un compromís públic de reducció d’emissions… i la Declaració d’Emergència Climàtica!

Per acabar, i també, sobretot, exigim transparència pública respecte a les veritables intencions, dites però amb boca petita, per part del nostre alcalde i de regidors al govern.

L’objectiu final de l’acord consistori/DSV… és aprofitar la pressió que faran les queixes dels vilatans davant tanta pol·lució i embussos… per a afectar la zona de la gravera, (un espai a recuperar i protegir –de fet, està inclosa en el nou Projecte de Restauració!-) fent-hi allà les connexions d’enllaç del polígon cap a les vies ràpides i, doncs, fent passar el trànsit dels camions pel costat de l’escola La Sínia, el CAP i la Clínica?

Una part del mal fet a Les Llicorelles i a la vila ja és, malauradament, irreversible.

Tanmateix, ens mantenim i insistim en el rebuig del què representa un macropolígon logístic com el de Les Llicorelles, que correspon a un model econòmic basat en unes poques grans corporacions multinacionals amb transport a grans distàncies, en detriment d’una economia de proximitat molt més sostenible.

Ara es tracta, almenys, d’aturar les afectacions, i de garantir que les millores en el projecte de restauració s’executin realment i no es degradi encara més l’entorn amb noves actuacions o manca de manteniment.

Plataforma ciutadana Stop Llicorelles