Nota de premsa de ¿Seras Su voz?

L’entitat animalista vegana antiespecista Molins de rei ¿Seras Su voz?, hem entrat recentment per registre a l’Ajuntament de la vila, la sol·licitud per a la creació d’una Comissió de Seguiment dels Tres Tombs.

La Comissió de Seguiment dels Tres Tombs de Molins de rei, vol ser una eina que les associacions animalistes posem a disposició de la classe política per facilitar l’anàlisi amb detall de la realitat que representa l’anomenada “festa” dels Tres Tombs en la seva incidència envers la manca de drets i de benestar dels animals que són obligats a participar-hi, així com en altres aspectes, com ara la manca de seguretat pel públic i els participants.

La motivació d’oferir a la classe política aquest tipus de revisió d’un fet, com són els Tres Tombs que es realitzen a la vila, i si hi tenen interès en altres poblacions, és la d’intentar donar una mirada més acurada de la realitat d’aquesta activitat mal anomenada cultural i tradicional (ja que infligir patiment físic, mental i emocional a un ésser viu, mai hauria de ser considerat cultura i molt menys instaurar-se com una tradició que perpetuï aquesta injustícia i aquest patiment absolutament innecessari.).

La classe política té per altra banda, la potestat i el deure d’evitar que el maltractament d’éssers vius sigui una activitat publica i legal que es produeixi a més amb la subvenció atorgada per la mateixa administració publica, contravenint a més les normatives que estableixen la prohibició de qualsevol espectacle o activitat que tingui com a resultat el patiment o estres dels animals que s’hi utilitzin.

Amb l’entrada per registre d’aquesta instància pels mitjans legalment establers per llei, ens volem assegurar en primer lloc de rebre una resposta formal tal com la llei obliga a les administracions públiques i tal com la reclama una bona part de la societat.
Les persones i col·lectius que defensen els drets dels animals i que consideren, defensen i argumenten que els animals són sotmesos a patiment, estres i practiques que els perjudiquen físicament i psicològicament en activitats actualment avalades però no rigorosament controlades per les institucions públiques que les permeten, tenen dret a ser escoltades i les seves reclamacions tingudes en consideració, tot i que cal recordar que els animals que són les veritables víctimes d’aquest tipus de pràctiques tenen dret a ser defensats com a subjectes de ple dret i la nostra participació en aquest tipus de reclamacions van dirigides a aquesta finalitat.

Val a dir que la petició per a la creació d’una Comissió de Seguiment dels Tres Tombs s’ha fet per dues vies:

A/ La primera és mitjançant aquesta instància per les raons abans esmentades.

B/ La segona via que em empleat és que la petició per a la creació d’aquesta Comissió la facin les formacions polítiques que treballen a la vila i disposen de representació al ple, mogudes per una sincera motivació d’afavorir la justícia social per tots els col·lectius, inclòs el col·lectiu dels animals com a éssers sensibles i subjectes de dret.

Havent insistit una vegada i una altra sobre la necessitat de revisar a fons la realitat dels Tres Tombs i de la utilització i explotació d’animals en general en la nostra societat, i en concret en les festes i activitats que depenen de la voluntat, el permís i els ajuts /subvencions dels ajuntaments i les institucions públics, i havent-nos trobat una vegada i una altra davant la negativa de revisar i repensar sobre la base d’una ètica d’acord en els temps en què vivim, la necessitat i idoneïtat de seguir perpetuant aquest model d’activitats que es continua insistint a qualificar de “cultura” i de “tradicions”, en les quals els drets dels i les més febles són trepitjats, violats i obviats, decidim enfrontar aquesta manca de respecte per les víctimes i per la legislació vigent que encara desafortunadament no amb prou vehemència, però si amb la suficient claredat, prohibeix taxativament el maltractament, i les activitats que puguin causar estres i patiment als animals.

Al llarg del temps, hem anat treballant per conscienciar tant a la societat molinenca com als representants polítics d’aquesta, a fi de propiciar la reflexió sobre les diferents situacions en què utilitzem la nostra supremacia antropocentrista amb l’objectiu d’usar i explotar els animals pel nostre propi benefici, tant en les indústries alimentàries com en les de la moda, l’oci i entreteniment, o el que anomenen cultura, tradicions o festes populars, entre d’altres.

Hem fet molt incís en un parell d’activitats que es repeteixen any rere any a la nostra vila, que són concretament la “Mostra de bestiar” de la Fira de la Candelera i els Tres Tombs.
Ambdues activitats representen un atemptat envers els drets dels animals i contra la seva dignitat i benestar més elementals.

La resposta de l’ajuntament ha sigut sempre la negació d’aquest fet i sempre ha defensat la continuïtat d’aquest tipus d’activitats, fent efectius pagaments de considerables quantitats de diners públics a les associacions i empreses que amb el seu beneplàcit, organitzen aquest tipus d’activitats.

Cal remarcar que en la darrera edició dels Tres Tombs es van permetre fins i tot retrocedir en avenços mínims que s’havien aconseguit en l’anterior legislatura, en què s’havia eliminat el tram de la pujada de l’església, tornant-la a fer efectiva, alineant-se sense cap mena de vergonya amb la manca de respecte pels animals que demostren els organitzadors dels Tres Tombs.

Abans de l’inici de la darrera temporada dels Tres Tombs 2020, la Fundació per l’assessorament i acció en defensa dels animals, FAADA, va fer una proposta a la Federació Catalana dels Tres Tombs així com a tots els seus associats, i tanmateix a tots els ajuntaments de les poblacions que celebren els tres Tombs.

Les propostes que varen fer, consistien en la possibilitat de contemplar l’aplicació d’un extens protocol de benestar animal que havien elaborat diferents professionals del món del cavall, veterinaris i etòlegs, junt amb l’associació dels Tres Tombs de Taradell (Els Tonis de Taradell), a més de la posada en practica d’un estudi consistent en la realització d’unes proves de mesurament de la freqüència cardíaca per determinar si els animals pateixen sobreesforç o estres durant la passada dels Tres Tombs.

La Federació Catalana dels Tres Tombs i tots els seus associats, incloent-hi l’Associació dels Tres Tombs de Molins de rei, es varen negar a aplicar el protocol de benestar animal proposat per FAADA i també a la realització de proves de mesurament de la freqüència cardíaca, tant a Molins de rei com pel que fa a totes les passades dels Tres Tombs del territori Català.
FAADA i Molins de rei ¿Serás su voz?, ens havíem reunit amb el consistori molinenc per fer la proposta, però mai més es varen dignar a tornar resposta de quina havia sigut la decisió de l’associació dels Tres Tombs de Molins de rei i del mateix consistori, de la que ens vàrem assabentar a través dels mitjans de comunicació.

Mentrestant la comunicació entre l’associació dels Tres Tombs de Molins de Rei, la Federació catalana dels tres Tombs i el consistori de Molins de rei es va reforçar a fi de blindar la festa dels tres Tombs, recuperar la pujada de l’església i fer publica la notícia de la recent creació d’un suposat “protocol de benestar animal” que la Federació Catalana dels Tres Tombs s’havia tret de la màniga en qüestió de dies per fer front a la iniciativa de FAADA, que posava en dubte el benestar animal a les passades dels Tres Tombs així com en tot l’entramat que les envolta i alhora aportava alternatives a la pràctica dels Tres Tombs tal com es coneixen en forma d’un exhaustiu protocol de benestar animal, a més de proposar la realització de proves de mesurament de la freqüència cardíaca dels cavalls utilitzats a fi de determinar si existeix patiment, estres, etc. en els Tres Tombs

Per aquests motius i a fi de poder obrir un debat amb el govern municipal i amb les administracions adients més enllà de les opinions personals de les parts implicades, sobre el que ens sembla ètic i correcte i el que no, o de si el que veiem ens sembla maltractament, patiment, estres, o no, ens vàrem proposar fer una recerca de camp, per constatar i documentar la realitat del patiment, el dolor, la por, l’estrès, els accidents, la violència que conforma el dia a dia dels animals que són obligats a participar dels Tres Tombs arreu de Catalunya.

Un maltractament, estres i patiment que es poden identificar amb tota claredat tal com queda demostrat als centenars d’imatges de diferents passades dels Tres Tombs que hem anat enregistrant durant aquests darrers temps.

Disposem a més en els nostres arxius, de centenars d’enregistraments d’altres passades dels Tres Tombs d’arreu de Catalunya, en què es poden apreciar situacions inimaginables en una activitat considerada “cultural” i subvencionada amb diners públics com són els Tres Tombs.

En aquests enregistraments es poden observar: Situacions de perill per al públic assistent accidents, genets bevent alcohol, o donant alcohol als cavalls, cops de basto a la cara, animals que no estan en condicions de desfilar, pel fet d’estar ferits o lesionats, per ser físicament febles per estirar o carregar els pesos que se’ls obliga a estirar, per ser especialment sensibles a l’estrès, els soroll, la gent o el fet d’estar sotmesos a les molèsties que els causen els utensilis de dominació i control, essent obligats una vegada i una altra, a participar en aquest tipus d’espectacle anacrònic i èticament reprovable.

Humans sense experiència utilitzant animals, manca de mesures de seguretat, intents d’ocultar el patiment dels animals, amenaces…

Animals estressats, animals amb por, animals esgotats, animals ferits, animals obligats, mostrant signes inequívocs de patiment mitjançant les seves expressions i llenguatge corporal que poden ser identificades i quantificades pels experts, com ara excés de salivació, sudoració excessiva, tremolors, nerviosisme, puntades, vocalitzacions o fins i tot intents de fugida.

El següent pas consisteix a mostrar i debatre sobre aquest treball amb la classe política i amb la societat, a fi que qui tingui interès i un mínim de dignitat política i humana es posicioni per acabar amb aquesta innecessària, egoista i capriciosa xacra social que és l’ús, l’explotació i el maltractament dels animals.

Sobre la base de totes les consideracions abans esmentades i emparant-nos en els nostres drets com a ciutadans, com a entitat de la vila i com a col·lectiu social, demanem i exigim siguin ateses les nostres demandes que s’ajusten plenament a la legalitat, de rebre resposta oficial per part del consistori sobre el desenvolupament de la nostra petició pel que fa a:

A- L’acceptació o no acceptació per part de l’Ajuntament de Molins de rei de permetre i contribuir a la creació de la Comissió de Seguiment dels Tres Tombs i de comprometre’s a treballar en la mateixa a fi d’analitzar amb deteniment i rigor el cas de l’activitat anomenada la festa dels Tres Tombs a fi i efecte d’arribar a una conclusió definitiva i basada en proves d’observació i evidencies lògiques i científiques sobre la possibilitat que com afirmem des de les organitzacions animalistes, els nostres defensats, els animals, estiguin sent sotmesos a pràctiques que els provoquen patiment i estres i que per tant que vulnerarien els seus drets.
En el cas d’acceptar la creació d’aquesta Comissió, el consistori, hauria d’informar a l’opinió publica i especificar en quines condicions es duria a terme, i també informar de manera formal mitjançant document oficial sobre quins han sigut els resultats, conclusions, i les decisions que s’han pres arran del treball en la Comissió, així com aportar documents i proves si es tenen, sobre les conclusions i el perquè de les decisions preses.

B- En el cas que es rebutgi o no s’arribi a acords pel que fa a la creació d’aquesta Comissió de Seguiment dels Tres Tombs, o bé hi hagi una negativa a aplicar propostes com ara la realització de les proves veterinàries proposades per determinar amb precisió si hi ha patiment i estres també exigim que se’ns doni una resposta que expliqui amb detall els motius d’aquesta decisió, així com qui és el responsable de què la comissió de seguiment no pugui avançar en el seu treball i no es puguin arribar a realitzar els estudis científics a fi de determinar la realitat o la ficció del suposat benestar dels animals que argumenten que ja existeixen tant els promotors dels Tres Tombs com ara com també ho fa el govern municipal que empara i concedeix ajuts per a la realització d’aquest tipus de pràctiques i defensa públicament aquesta activitat.
Si hi ha una negativa per part del consistori o d’alguna part implicada a aprovar la creació de la Comissió de seguiment dels Tres Tombs, o bé en aprofundir i arribar fins al fons en el treball que té com a fi determinar el benestar o no dels animals en aquest tipus de festa, exigim una explicació, els raonaments que fonamenten aquesta negativa, també com els casos anteriors mitjançant resposta formal.

Aquesta és la raó de ser de la proposta que anomenem la COMISSIÓ DE SEGUIMENT DELS TRES TOMBS DE MOLINS DE REI.

Restem a l’espera de la resposta del govern municipal de Molins de rei, a fi de poder començar aquest debat tan important i necessari, al que tots els mitjans de comunicació local i nacional hi són convidats, així com tota la ciutadania.